Team Mijnzzp

Advies pensioenopbouw

De Stichting van de Arbeid heeft onlangs een advies uitgebracht inzake de uitbreiding van pensioenopbouw van zzp'ers. Het advies van 22 maart 2024 is gericht aan minister Schouten van het ministerie Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De StvdA betreft een overlegorgaan, waar allerlei organisaties in vertegenwoordigd zijn, zoals werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Het is in Nederland voor de meeste zzp'ers niet mogelijk om pensioen op te bouwen, zoals werknemers die via de werkgever pensioenpremie inleggen. Het advies van het overlegorgaan gaat in op de mogelijkheden om zzp'ers op een eenzelfde manier als werknemers pensioen te laten opbouwen.

Inhoudsopgave
4 opties
1. Verplichte deelname
2. Automatische aansluiting met opt-out
3. Automatische aanschrijving met instap
4. Vrijwillig deelnemen

4 opties

Er zijn vier opties die worden bekeken, waarbij er qua geschiktheid verschillen zijn tussen bedrijven of branches. Het gaat om de opties binnen de aanwezige verplichtstelling, automatische aansluiting met een opt-out, automatische aanschrijving met instap en deelname op vrijwillige basis.

1. Verplichte deelname

De eerste optie betreft het verplicht deelnemen aan pensioenopbouw indien er sprake is van een verplichtstelling in de betreffende branche. Het advies van StvdA aan sociale partners luidt dat deze de regeling meer bekend dienen te maken. Een zzp schilder is overigens al verplicht om pensioen op te bouwen bij het pensioenfonds BPF Schilders.

2. Automatische aansluiting met opt-out

De tweede optie voorziet in een automatische aansluiting, maar met daarbij de optie om uit te stappen. Het overlegorgaan heeft overigens geconcludeerd dat er hier op dit moment geen wettelijke basis voor aanwezig is. Bovendien stelt de StvdA zich op het standpunt dat het niet raadzaam is op deze optie in de wet te verankeren.

3. Automatische aanschrijving met instap

De derde optie voor zzp pensioenopbouw betreft het automatisch aan laten schrijven van alle zelfstandig ondernemers binnen een specifieke sector door de pensioenuitvoerder. De ondernemer krijgt dan een aanbieding voor deelname aan een pensioenregeling. De StvdA geeft het advies aan de minister om in de wet op te nemen dat pensioenuitvoerders de mogelijkheid krijgen deze automatische aanschrijving te verzorgen.

4. Vrijwillig deelnemen

De laatste optie is het vrijwillig deel laten nemen aan een regeling voor pensioenopbouw. Bij deze optie krijgen alle pensioenuitvoerders de mogelijkheid om een pensioenregeling aan te bieden. De StvdA brengt het advies uit om het vrijwillig deelnemen aan een pensioenregeling in de wet op te nemen.

Mijnzzp.nl