Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp
“Meerderheid van de zzp’ers werkt ook wel eens gratis” BEEMSTER – In totaal zijn 757.000 zzp’ers kostwinner binnen het gezin, dat zijn driekwart van alle zzp’ers in Nederland. Slechts 15,5% van de zzp’ers is qua inkomen afhankelijk van de partner. Ondanks dat zzp’ers vaak kostwinners zijn, biedt de zzp’er diensten gratis aan of verlaagd...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt maatregelen om te voorkomen dat leerlingen na het behalen van hun vmbo-diploma toch niet verder gaan in het mbo en dus het risico lopen om voortijdig schoolverlater te worden. Jaarlijks vallen ruim 6.000 jongeren vlak na het halen van hun vmbo-diploma uit in de overgangsperiode van het vmbo naar het mbo. Bussemaker wil de aanmelddatum voor het mbo...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het bestaande erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Een onlangs gehouden controle door de Inspectie SZW bij verschillende vakantieparken en aspergetelers leverde veel overtredingen op. Zo hadden schoonmakers bij vakantieparken ook een uitkering. Bij aspergetelers werd langer gewerkt dan wettelijk toegestaan en werden ook werknemers aangetroffen die hier niet mochten werken. De controle van de Inspectie SZW was vooral gericht op twee sectoren...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Het aantal geconstateerde overtredingen in de champignonsector is de afgelopen jaren verminderd. De aanpak van het Interventieteam Champignons van de Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, SVB, Politie en gemeenten is succesvol geweest. Maar duidelijk is ook dat nog niet in de hele sector eerlijk gewerkt wordt. Betrokken partijen blijven de sector controleren. In 2007 is besloten om de sector...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Met een extra investering van ruim 18 miljoen euro in de culturele sector geeft minister Bussemaker (Cultuur) kunstenaars en culturele instellingen meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dat schrijft ze in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. De uitgangspunten die minister...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Minister Edith Schippers (VWS) gaat de mogelijkheden onderzoeken van het oprichten in Nederland van een innovatief, creatief netwerk om jonge start-up bedrijven in de zorg nog beter te ondersteunen. Hierdoor kunnen sneller innovaties worden toegepast die de zorg voor patiënten beter en betaalbaar maken. Schippers leidde de afgelopen week een economische missie in Chicago en Boston van...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
De Associate degree (Ad) wordt een aparte opleiding, los van de hbo-bachelor. Het hoger onderwijs krijgt er hiermee een zelfstandig opleidingsniveau bij waardoor er voor studenten nog meer te kiezen valt. Minister Bussemaker heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Naast de hbo-bachelor en de hbo-master, de wo-bachelor en de wo-master krijgt nu ook de Ad een eigen plek in het...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Nieuwe dieselauto’s zijn de afgelopen decennia nauwelijks schoner geworden. Dit blijkt uit TNO onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ondanks scherpere Europese normen, blijken de diesels in de praktijk nog steeds meer schadelijke uitlaatgassen uit te stoten dan wat fabrikanten meten in een laboratoriumomgeving. Bij zowel dieselpersonenauto’s als...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Nieuwe diensten bieden hogere compliance en meer rendement terwijl de beveiligingsrisico’s worden beperkt Amstelveen, 4 juni 2015 — HP kondigt nieuwe solutions en services aan die klanten helpen hun printomgeving beter te beveiligen. Ook komen er updates van bestaande oplossingen en diensten in dit segment. De uitbreiding is onderdeel van HP’s strategie om meer innovatieve...

Mijnzzp.nl