Team Mijnzzp

Straatveger

Een onlangs gehouden controle door de Inspectie SZW bij verschillende vakantieparken en aspergetelers leverde veel overtredingen op. Zo hadden schoonmakers bij vakantieparken ook een uitkering. Bij aspergetelers werd langer gewerkt dan wettelijk toegestaan en werden ook werknemers aangetroffen die hier niet mochten werken.

De controle van de Inspectie SZW was vooral gericht op twee sectoren waar verwacht werd dat er overtredingen zouden zijn. Bij de vakantieparken werd gecontroleerd op momenten waarop veel huisjes en appartementen in korte tijd van huurder wisselen. Bij de aspergetelers is het nu de tijd om de asperges te steken. Momenten waarop er sprake kan zijn van slecht werkgeverschap of zelfs mogelijke uitbuiting van werknemers.  De Inspectie SZW ziet dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt een deel van de werkgevers zoekt naar manieren om arbeidskrachten zo goedkoop mogelijk in te zetten.  In een aantal gevallen maken werkgevers ook gebruik van schijnconstructies om bepaalde wetten te omzeilen.

Vakantieparken

Zes vakantieparken in Zeeland zijn gecontroleerd op de wisseldagen van de huisjes en appartementen. Specifiek is gekeken naar de schoonmaak op deze dagen. Juist omdat daar werknemers lange dagen maken, soms uitgebuit worden of onderbetaald worden.  

Bij deze actie werden bij verschillende vakantieparken schoonmakers aangetroffen die ook een uitkering hebben. Nader onderzoek zal uitwijzen of hier sprake is van (georganiseerde) uitkeringsfraude of niet. 

Ook werd een schoonmaker aangetroffen uit Irak waarvoor de werkgever geen tewerkstellingsvergunning had aangevraagd. De werkgever en het vakantiepark krijgen hiervoor een boete van maximaal € 12.000,-. 

Aspergetelers

Vier aspergetelers uit Limburg en Brabant zijn door de Inspectie SZW gecontroleerd. Gezien het seizoen is er een risico dat de Arbeidstijdenwet  (fors) overtreden zou worden. Dit is dan ook bij de vier aspergetelers geconstateerd en er vindt een vervolgonderzoek plaats. 

Bij een Limburgse aspergeteler werden twee buitenlandse medewerkers aangetroffen. Eén van vluchtte tijdens de controle. De andere persoon bleek geen identiteitsbewijs te hebben is ter plaatse overgedragen aan de politie. Na controle bleek deze persoon sinds enige jaren al uitgeprocedeerd te zijn en illegaal in Nederland te verblijven. De twee personen hadden overigens aan de werkgever vervalste kopieën (zogenaamde look a likes) van identiteitsbewijzen  verstrekt. Ook hier vindt nader onderzoek plaats door de Inspectie SZW.

Signalen arbeidsuitbuiting

Schijnconstructies, werken met een uitkering, illegale tewerkstelling, lang werken, verplichte huisvesting, zijn signalen die kunnen duiden op arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Werkgevers die arbeidswetten moedwillig overtreden, laten hun belangen zwaarder wegen dan die van hun werknemers.  In sommige gevallen is strafrechtelijke vervolging mogelijk. Als dat niet mogelijk is pakt de Inspectie SZW indien mogelijk de overtreding van arbeidswetten bestuursrechtelijk aan. Deze aanpak past echter niet altijd bij het opzettelijke karakter van de overtreding of bij de maatschappelijke overtuiging dat er sprake is van uitbuiting.

Mijnzzp.nl