Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp
Het aantal ambtenaren in Nederland daalt verder. In de afgelopen vijf jaar tijd is het aantal ambtenaren met 65.000 gekrompen naar 915.000. Dit krimp is vooral zichtbaar binnen het Rijk, provincies en de gemeenten. Tegelijkertijd stijgt het aantal vrouwen in de publieke sector jaarlijks. Ook steeds meer managementposities worden door vrouwen ingenomen. Dit blijkt uit cijfers in de publicatie...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Categorie-winnaar ‘Staffing Awards’ Tijdens de ‘Staffing Awards’ is Werkspot.nl uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Marktplaats (servicing)’. De verkiezing is een initiatief van ZZP Barometer en maakt de ‘Beste intermediairs van Nederland’ bekend. Het is de eerste keer dat Werkspot.nl deze prestigieuze titel in ontvangst...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Het kabinet investeert fors in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen in 2016 geschrapt. Leeuwendeel naar opleiding en...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Extra financiering creëren voor innovatieve bedrijven en start ups. Meer ruimte bieden voor vernieuwende ondernemers, waardoor zij nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en op de markt brengen. Een meer aantrekkelijke regeling voor lokale duurzame energieopwekking. Een verantwoorde ontwikkeling van onze toonaangevende agrarische sector. Een goede bescherming van de...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Het middelbaar beroepsonderwijs moet sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt daarom maatregen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Rotterdamse bedrijven en scholen slaan handen ineen “Scholen en bedrijven moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor een succesvolle start van jongeren op de arbeidsmarkt en daarover regionale afspraken maken. Juist ook voor die groep jongeren voor wie het halen van een diploma niet altijd een vanzelfsprekendheid is. We moeten voorkomen dat zij werkloos worden en thuis op de bank...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Fiscaal voordeel komt met name terecht bij het MKB Nederlandse bedrijven investeerden samen voor meer dan 3,6 miljard euro in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken. Zij kregen daarvoor ruim 200 miljoen euro fiscaal voordeel. Dat blijkt uit cijfers over 2014 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die op 1 september gepubliceerd worden. De cijfers...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe beurs. Doel van deze regeling is om meer leraren met een masteropleiding voor de klas te krijgen en zo het onderwijs te verbeteren. Staatssecretaris Dekker: “Leraren met een masteropleiding geven het hele onderwijs een...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Amstelveen, 25 augustus 2015 – Hét koffiemoment op het werk is voor bijna 94 procent van de Nederlanders in de ochtend en doorspekt met kleine ‘koffierituelen’. Zo zegt 79 procent vaste gebruiken te hebben bij de dagelijkse kop koffie op kantoor. Deze rituelen variëren van iedere dag hetzelfde aantal kopjes koffie drinken en dit doen op vaste tijden, tot het elke...

Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
Jongeren kunnen niet meer onterecht of om onduidelijke redenen geweigerd worden wanneer zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en voldoen aan de vooropleidingseisen. Zij krijgen het recht op toelating. Een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo moet verbeteren, is online gezet voor...

Mijnzzp.nl