Archeoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Archeoloog?

Een archeoloog is een onderzoeker en/of wetenschapper die zich beroepsmatig gespecialiseerd heeft in oudheden en opgravingen. Als archeoloog ben je meestal gespecialiseerd in een bepaalde periode of onderwerp. Het vakgebied van een archeoloog noemt men archeologie of oudheidkunde. Archeologie is de wetenschap die overblijfselen bestudeert van voorwerpen en culturen. Ondanks dat archeologie een wetenschap betreft bestaan er ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau tot archeoloog. De titel archeoloog is binnen Nederland geen beschermende titel, waardoor iedereen zich kan uitgeven als archeoloog. Daarnaast is het zo dat lang niet alle archeologen beroepsmatig werkzaam zijn. Ondanks dat een archeoloog redelijk veel veldwerkzaamheden en veldonderzoek uitvoert, is een archeoloog niet alleen in het veld werkzaam. De archeoloog is wel het bekendst om zijn opgravingen in het veld. Als archeoloog ben je gespecialiseerd in het opgraven van menselijke oudheden, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende voorwerpen en gebouwen, zoals schepen, potten, munten en bouwwerkzaamheden. Een andere tak van wetenschappelijk onderzoek, die raakvlakken heeft met de archeologie, is de paleontologie. Een belangrijk verschil tussen archeologie en paleontologie is dat archeologie betrekking heeft op gemaakte menselijke voorwerpen, zoals potten en pannen en dat paleontologie juist betrekking heeft op fossiele resten, zoals van dieren en planten. De werkzaamheden van een archeoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat door middel van archeologisch onderzoek de geschiedenis van de mensheid in kaart gebracht kan worden. Bodemsporen kunnen veel belangrijke informatie bevatten, waardoor de geschiedenis steeds beter in kaart gebracht kan worden. Wanneer een archeoloog zich richt op onderzoek onder het wateroppervlak spreekt men van onderwaterarcheologie.

Lees verder...

Opleiding tot Archeoloog

Welke opleiding is nodig om Archeoloog te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Archeoloog? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Archeoloog

Wat is het salaris en tarief van een Archeoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Archeoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Archeoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Archeoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl