Vergunningverlener

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Vergunningverlener?

Een vergunningverlener is een speciaal aangestelde persoon of ambtenaar die bevoegd is om vergunningen en/of ontheffingen te mogen verlenen. Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een aangevraagde bepaalde activiteit te mogen uitvoeren. Er bestaan tegenwoordig veel activiteiten en zaken waarvoor mensen, bedrijven en organisaties een vergunning moeten aanvragen voordat ze bepaalde activiteiten mogen uitvoeren met toestemming van de overheid. Buiten het verlenen van vergunning kan de overheid ook ontheffingen verlenen, wat eigenlijk hetzelfde is als een vergunning. Over het algemeen werkt een vergunningverlener voor een overheidsinstantie zoals een gemeente, een provincie, een waterschap, een toezichthouder, de landelijke overheid of bijvoorbeeld voor de Europese Unie. Over het algemeen worden vergunningsaanvragen eerst beoordeeld door ambtenaren of ander soort medewerkers, voordat ze eventueel goedgekeurd worden door het bevoegde gezag zoals een wethouder of burgemeester. Binnen verleende vergunningen staan alle voorwaarden en verwijzingen waaraan de specifieke activiteiten moeten voldoen, zodat mensen en bedrijven precies weten wat ze wel en niet mogen doen volgens de vergunning. De werkzaamheden van een vergunningverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voor bevoegde instanties erg belangrijk is om te weten wat er allemaal precies gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. Daarnaast kan een vergunningverlener zelfstandig aanvullende eisen opleggen aan de aanvrager om aan alle wet- en regelgeving te voldoen met betrekking tot de aangevraagde vergunning.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Vergunningverlener

Wat is het salaris en tarief van een Vergunningverlener? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Vergunningverlener in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl