Vergunningverlener

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Vergunningverlener?

Een vergunningverlener is een overheidsfunctionaris, die bevoegd is om vergunningen en/of ontheffingen te verlenen. Een vergunning of ontheffing kan het beste omschreven worden als officiële toestemming van de overheid om een aangevraagde activiteit te mogen uitvoeren. Er bestaan tegenwoordig veel activiteiten waarvoor mensen, bedrijven en organisaties een vergunning moeten aanvragen, voordat ze de activiteiten mogen uitvoeren met toestemming van de overheid. Buiten het verlenen van vergunning kan de overheid ook ontheffingen verlenen, wat eigenlijk hetzelfde is als een vergunning. Over het algemeen werkt een vergunningverlener voor een overheidsinstantie, zoals een gemeente, provincie, waterschap, toezichthouder, de landelijke overheid of voor de Europese Unie. Vergunningsaanvragen worden in de meeste gevallen eerst beoordeeld door ambtenaren, voordat ze eventueel goedgekeurd worden door het bevoegde gezag, zoals een wethouder, burgemeester of toezichthouder. Binnen verleende vergunningen staan alle voorwaarden omschreven waaraan de activiteiten moeten voldoen, zodat mensen precies weten wat ze wel en niet mogen doen volgens de vergunning. De werkzaamheden van een vergunningverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het voor bevoegde instanties belangrijk is om te weten, wat er allemaal gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een vergunningverlener het beste omschrijven als het toetsen van binnenkomende vergunningsaanvragen op wet- en regelgeving. Daarnaast kan een vergunningverlener te maken krijgen met vergunningsaanvragen waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. In dat geval is een vergunningverlener ook verantwoordelijk voor het opvragen van aanvullende informatie bij de aanvrager voordat een vergunning goedgekeurd kan worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Vergunningverlener

Wat is het salaris en tarief van een Vergunningverlener? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Vergunningverlener in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vergunningverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vergunningverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl