Trainer bedrijfsleven

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Trainer bedrijfsleven?

Een trainer bedrijfsleven is een persoon die trainingstrajecten opstelt en training geeft aan groepen werknemers binnen het bedrijfsleven. Het komt zowel voor dat er training gegeven wordt aan medewerkers op een afdeling als aan medewerkers in hogere functies, zoals aan leidinggevenden of een managementteam. Een trainer bedrijfsleven is voor uiteenlopende doeleinden inzetbaar en komt doorgaans in beeld als er in een bedrijf een verandering is geweest of op stapel staat. Denk daarbij aan een fusie met een ander bedrijf of aan een andere organisatieverandering die invloed heeft op werknemers. De werkzaamheden richten zich in dit geval op het leren omgaan met de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Er zijn echter ook organisaties en bedrijven, waarbij trainingen standaard deel uitmaken van de bedrijfsvoering. Een groot aantal trainingstrajecten richt zich op het verbeteren van vaardigheden en opdoen van kennis die niet specifiek aan een beroep zijn verbonden. In dat geval richt een trainer bedrijfsleven zich op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het geven van training op het gebied van conflicthantering of ten aanzien van persoonlijke effectiviteit. Ook teambuilding kan een onderwerp van het trainingstraject vormen net als het thema management en leiderschap. Naast deze niet beroeps gerelateerde onderwerpen kan een trainer bedrijfsleven ook trajecten verzorgen die branchegericht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vakinhoudelijk leertraject, zoals sociale hygiëne in de horecabranche. Bedrijfsopleiders maken nogal eens gebruik van de term no-nonsense training. Daarmee wordt bedoeld dat het om praktische trainingstrajecten gaat die in de organisatie direct zijn toe te passen.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Trainer bedrijfsleven

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Trainer bedrijfsleven bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl