Touwslager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Touwslager?

Een touwslager is van oudsher een ambachtsman en arbeider die zich bezighoudt met het maken van touw. De functie bestaat in deze tijd niet meer als zodanig, want aan het einde van de negentiende eeuw is het beroep praktisch uitgestorven. Het maken van touw gebeurde met de verwerking van garens en veelal werd daarvoor hennep gebruikt. Touw was destijds belangrijk materiaal en onder meer voor de zeevaart, zoals voor zeilschepen. Het ambacht kende hoogtijdagen in de zestiende en zeventiende eeuw. Dat is te danken aan de florerende scheepsbouw en hierdoor is ook het beroep van touwslager populair geworden. Dat er hennepvezels gebruikt werden door deze in elkaar te draaien om er sterk touw van te maken, kwam omdat deze hennep tegen zeewater bestand was. Touwslagers maakten in die periode vooral touw voor de visserij en de zeevaart. Vaak werkten deze arbeiders dan ook in de nabijheid van water, zoals in steden met havens, net als in steden die met de zee via ander water verbonden waren. Overigens werd er voor het maken van touw naast hennep gebruikgemaakt van vezels van katoen en jute. Deze vezels werden dan gebruikt om andere typen touw van te maken, zoals decoratief touw waarvoor katoen gebruikt werd. Het draaien van vezels is een van de hoofdtaken van een touwslager. Deze handeling zorgt ervoor dat er een lange streng touw ontstaat en daar was uiteraard veel ruimte voor nodig. Het slaan van touw werd dan ook veelal uitgevoerd op zogenoemde lijnbanen. Touwen kregen soms wel een lengte van honderden meters. Na de eerste handeling te hebben uitgevoerd, volgde het tweede deel en dat bestond uit het tegen draaien van de vezels in de streng. Dat zorgt ervoor dat het touw extra sterk werd. Om extra dikke touwen te creëren, was het mogelijk dat de touwslager het hele proces nogmaals herhaalde.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Touwslager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Touwslager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl