Lifestyle blogger

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Lifestyle blogger?

Een lifestyle blogger is een persoon die blogs maakt over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het is vaak iemand die op persoonlijke titel blogt of vlogt zonder dat er sprake is van een bepaalde niche. Dat komt natuurlijk omdat lifestyle een breed begrip is en alle denkbare onderwerpen te behandelen zijn in een blog. Als een lifestyle blogger op persoonlijke titel blogt, kan het onderwerp bijvoorbeeld over een favoriete sport gaan. Zo is het ook mogelijk om te bloggen over de maaltijd van de dag of over zo zuinig mogelijk leven. Een lifestyle blogger bedenkt elke keer weer nieuwe onderwerpen om over te schrijven. Daarbij is het mogelijk dat de blogs gericht zijn op een specifieke doelgroep, zoals jonge vrouwen, maar ook op sportieve mannen of actieve senioren. Om het lezerspubliek aan een blog te binden en te vergroten, is het belangrijk om regelmatig te bloggen en eventueel te vloggen. Denk daarbij aan minimaal drie tot vier blogs per week. Naast het bedenken van een onderwerp en insteek voor een blog en het schrijven ervan, is beeld eveneens van belang. Elke bekende blogger combineert tekst met beeld. Het kan dan gaan om een mooie foto van het onderwerp om de afbeelding bij de tekst te plaatsen. Het is ook mogelijk dat een lifestyle blogger filmpjes maakt en deze combineert met een artikel. Een afbeelding of filmpje is nooit direct perfect. Er komt dan ook veel meer bij kijken dan alleen het bedenken en schrijven van een tekst. Denk maar aan de bewerking van een afbeelding of van een filmpje. In het kader van een beroepsuitoefening als lifestyle blogger is het ook belangrijk om geld te verdienen. Er dient dus tijd te worden besteed aan promotie net als aan het vergroten van het netwerk en deals sluiten met sponsors.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Lifestyle blogger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Lifestyle blogger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl