Verzorgende

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Verzorgende?

Als verzorgende help je individuele patiënten door te voorzien in persoonlijke zorg. Zo is er onder meer sprake van het ondersteunen van ouderen en gehandicapten. Een verzorgende helpt ook mensen met een chronische ziekte en geeft individuele begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen. De ondersteuning en hulp bestaat onder meer uit persoonlijke verzorging, net als uit het oplossen van problemen. De hulp voorziet eveneens in begeleiding bij persoonlijke verzorging. Denk daarbij aan het bieden van hulp bij het opstaan en aankleden als mensen daar zelf niet meer toe in staat zijn. Ook is er sprake van het ondersteunen bij het eten en drinken. Het gaat hierbij om alledaagse handelingen. Een verzorgende is voor tijdelijke situaties inzetbaar en voor langdurige hulp. Bij een tijdelijke situatie valt er te denken aan oudere die na een operatie niet in staat zijn om direct thuis voor zichzelf te zorgen. Het is echter ook mogelijk dat een verzorgende hulp biedt aan vrouwen die net zijn bevallen. Het takenpakket van een verzorgende kan uitgebreider zijn. Bijvoorbeeld in het geval van het organiseren van dagactiviteiten in een zorgcentrum. Ook is het mogelijk dat de functie in taken voorziet als het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Een van de belangrijke kenmerken van het beroep van een verzorgende is het persoonlijke contact. Vanuit de functie is een luisterend oor belangrijk, omdat je naast te verrichten handelingen ook met cliënten praat. Zo kan een verzorgende ook een signalerende rol hebben indien, blijkt dat er bijvoorbeeld extra hulp nodig is. Een verzorgende werkt doorgaans op basis van een zorgplan. Een andere benaming voor verzorgende is ook wel verzorgende-IG. De toevoeging (IG) staat daarbij voor individuele gezondheidszorg.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Verzorgende

Wat is het salaris en tarief van een Verzorgende? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verzorgende in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Verzorgende

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verzorgende bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl