Werkbegeleider

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Werkbegeleider?

Een werkbegeleider heeft als taak om leerlingen of stagiairs op te leiden tot een gediplomeerde vakkracht. In deze functie zijn er drie rollen te onderscheiden. In de eerste plaats is er sprake van een voorbeeldfunctie in de vorm van een rolmodel. In de tweede plaats is er sprake van een coachende rol en in de derde plaats is er de rol van beoordelaar. Dat is dan ook het profiel van een werkbegeleider, waarbij er uiteraard allerlei werkzaamheden te verrichten zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om leerlingen of stagiairs onder de hoede te nemen om vakvaardigheden aan te leren. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en van leervaardigheden. Voor wat betreft de beoordelende taak is er sprake van toetsing in de praktijksituatie. Het behoort verder ook tot de functie om een veilige leer- en werkklimaat te scheppen. Als werkbegeleider moet je ook in staat zijn om je leidende stijl af te stemmen op de leerstijl van degene die je begeleidt. Om deze reden is het belangrijk om de leervoorkeuren te herkennen bij een leerling of een stagiair. Daarop is de begeleidingsstijl namelijk af te stemmen. Een van de belangrijke werkzaamheden is het geven van feedback. Door het geven van feedback krijgt de leerling inzicht in het eigen handelen en reageren op situaties. Dat schept een basis voor de verdere ontwikkeling. Het objectief waarnemen is daarom ook van belang voor de werkbegeleider. Het is voor de uitvoering van de taak belangrijk dat de begeleider het vak zelf uiteraard tot in de puntjes beheerst. De kerntaak behelst het begeleiden van de leerling, student of stagiair in het leerproces op de werkvloer. Het doel is om de student uiteindelijk zelfstandig de functie op de werkvloer te laten uitvoeren.

Lees verder...


Mijnzzp.nl