Gespreksleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gespreksleider?

Een gespreksleider heeft een centrale functie als het gaat om het begeleiden van dialogen. Een van de taken van een gespreksleider is het inleiden van het gesprek. Het is daarbij van belang om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het gesprek zich prettig voelen. De gespreksleider zorgt er eveneens voor dat de deelnemers allemaal aan het woord komen. Het kan zijn dat het gesprek uit een vragenronde bestaat, waarbij iedereen om de beurt de gelegenheid krijgt om te spreken. Het hoeft niet om de beurt, maar dat is een optie. De gespreksleider voorziet erin dat het gesprek op gang blijft en stelt indien nodig ook vragen. Verder is het zo dat de gespreksleider tevens optreedt als een gastheer. Voordat het gesprek begint, is het de taak van de gespreksleider om de deelnemers te informeren over het verloop van het gesprek. In deze functie is het eveneens van belang de spelregels uit te leggen. Zo weten de deelnemers voorafgaande aan het gesprek waar zij aan toe zijn. Het is ook nog een taak van de gespreksleider om de tijd in de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk om de voortgang van het gesprek te bewaken en het gesprek levendig te houden. Een gespreksleider heeft voor, tijdens en na het gesprek dan ook verschillende taken. Er volgt een opening van het gesprek met een introductie en aan het einde volgt een afsluiting. De centrale rol van de gespreksleider houdt ook in dat het een voorname taak is om te luisteren naar de deelnemers. Door goed te luisteren, is het mogelijk om het gesprek aan de gang te houden. Een goede gespreksleider luistert niet alleen naar wat er wordt gezegd, maar ook wat er niet wordt gezegd. In deze functie is een faciliterende taak in communicatie van belang, waarbij het deelnemers gemakkelijk wordt gemaakt. Een andere benaming voor gespreksleider kan zijn debatleider.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Gespreksleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gespreksleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl