Reumaverpleegkundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Reumaverpleegkundige?

Een reumaverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die beschikt over de aanvullende opleiding reumaverpleegkundige. Wanneer patiënten van een reumatoloog te horen hebben gekregen dat ze reuma hebben krijgen ze niet alleen te maken met een reumatoloog maar ook met een reumaverpleegkundige. Een reumaverpleegkundige is weer verantwoordelijk voor diverse specialistische werkzaamheden die met reuma te maken hebben. De werkzaamheden van een reumaverpleegkundige kunnen in het kort het beste omschreven worden als het verzorgen van reumapatiënten en het geven van voorlichting aan reumapatiënten. Reuma is een chronische ziekte die in veel gevallen niet meer zal overgaan. Reumapatiënten moeten dan ook in de meeste gevallen leren leven met hun chronische ziekte. Over het algemeen is het zo dat reumapatiënten voor controleonderzoeken niet iedere keer naar de reumatoloog hoeven te gaan, omdat in veel gevallen ook de reumaverpleegkundige controleonderzoeken kan uitvoeren. Een reumaverpleegkundige is geen arts, maar beschikt wel over meer bevoegdheden dan een reguliere verpleegkundige.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Reumaverpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Reumaverpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Reumaverpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl