Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Geriatrie verpleegkundige?

Een geriatrie verpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in de zorg van kwetsbare ouderen. Een geriatrie verpleegkundige heeft dan ook met ouderen patiënten te maken die meestal die een hoge leeftijd hebben. Daarnaast hebben deze kwetsbare patiënten van hoge leeftijd meestal meerde aandoeningen tegelijk zoals lichamelijke aandoeningen, psychische en/of sociale aandoeningen. Enkele specifieke voorbeelden van aandoeningen die binnen de geriatrie vallen zijn mobiliteitsproblemen, continentieproblemen, eenzaamheid, geheugenproblematiek, somberheid en polyfarmacie (vijf of meer medicijnen tegelijkertijd). In het kort kunnen we de werkzaamheden van een geriatrie verpleegkundige het beste omschrijven als het stellen van een verpleegkundige diagnose en het maken van een verpleegplan. Omdat een geriatrie verpleegkundige met patiënten werk die een hoge leeftijd hebben krijgt een geriatrie verpleegkundige ook te maken met patiënten die in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen. Het kunnen bieden van palliatieve behandelingen als geriatrie verpleegkundige speelt binnen het beroep dan ook een belangrijke rol. Palliatieve behandelingen hebben betrekking op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van pijn en eventuele andere klachten. Bij palliatieve behandelingen staat de kwaliteit van het leven voorop. Als geriatrie verpleegkundige heb je dus te maken met patiënten waarbij de zorgvraag acuut en levensbedreigend is. In de meeste gevallen zal je samenwerken met verschillende verzorgers en medisch specialisten, die allemaal op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor het bieden van zorg. Daarnaast kan een geriatrie verpleegkundige te maken krijgen met geestelijk verzorgers als patiënten daar behoefte aan hebben. Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met betrekking tot levensbeschouwing. Ook het informeren van familieleden en mantelzorgers behoort meestal tot de werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Geriatrie verpleegkundige

Wat is het salaris en tarief van een Geriatrie verpleegkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Geriatrie verpleegkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl