Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Public relations medewerker?

Een public relations medewerker is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, die te maken hebben met publieke relaties c.q. public relations (pr). Publieke relaties heeft betrekking op de onderlinge relatie tussen het bedrijf, organisatie, instelling of overheid en de publieksgroep, die men aanspreekt als organisatie. Een public relations medewerker is dan ook werkzaam op de afdeling PR- en voorlichting, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties, instellingen en overheden. Een public relations medewerker kan intern en extern communiceren, afhankelijk van het soort bericht dat gecommuniceerd moet worden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een public relations medewerker het beste omschrijven als het informeren van andere mensen als dat nodig mocht zijn. Een public relations medewerker zal over het algemeen communiceren met de buitenwereld, omdat er belangrijk nieuws is vanuit de organisatie, of kan communiceren omdat de afdeling public relations bepaalde informatie ontvangen heeft vanuit hun doelgroep, die de organisatie aangaat. De belangrijkste taak van een public relations medewerker is het informeren van mensen. Andere benamingen voor een public relations medewerker kunnen ook zijn PR-adviseur of PR-medewerker. De inhoudelijke werkzaamheden van een public relations medewerker kunnen variëren van algemene communicatie, het plaatsen van advertenties, het promoten van producten en diensten tot het aankondigen van speciale gebeurtenissen, die de organisatie aangaan. In algemene zin is een public relations medewerker verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van klanten en/of de doelgroep, die de organisatie aangaat. Een public relations medewerker kan verschillende communicatiemiddelen toepassen om te communiceren met de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan de pers, radio, televisie, beurzen, campagnes en aan congressen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Public relations medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Public relations medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Public relations medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl