Watergezant

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Watergezant?

De watergezant is verantwoordelijk voor het uitdragen van de Nederlandse expertise met betrekking tot watermanagement over de hele wereld. Een watergezant kan dan ook gezien worden als ambassadeur op het gebied van watermanagement. Dat Nederland gebruikmaakt van een watergezant komt, doordat Nederland veel ervaring en kennis heeft van water en watermanagement, dat over de hele wereld bruikbaar is. De werkzaamheden van een watergezant hebben niet alleen betrekking op het eventueel kunnen verkopen van expertise, omdat de werkzaamheden van een watergezant meer inhouden dan dat alleen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren en bevorderen van de maatschappelijke aandacht tot water en watermanagement onder politici, zodat landen maatregelen nemen om waterproblemen te voorkomen. Ondanks dat Nederland heel actief is op het gebied van watermanagement en veel kennis heeft van watermanagement is dit niet overal het geval. De aanstelling watergezant betreft dus een bijzondere functie, die niet zomaar voor iedereen geschikt is. Een watergezant moet over unieke kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken als watergezant. Vooral het inspireren van andere invloedrijke bestuurders is belangrijk als watergezant. Watermanagement heeft niet alleen met water te maken, omdat een watergezant ook aandacht vraagt voor klimaatmaatregelen, die waterproblemen kunnen voorkomen. Daarnaast heeft watermanagement te maken met het aanpassen van de infrastructuur om waterproblemen te voorkomen. De werkzaamheden van een watergezant zijn dus aan te merken als belangrijke werkzaamheden, die inhoudelijk verder gaan dan alleen Nederland. Een watergezant zal juist ook veel in het buitenland werkzaam zijn om aandacht te vragen voor watermanagement. Een watergezant moet aangemerkt worden als thematische ambassadeur. Een andere benaming voor thematische ambassadeur is ook wel gezant.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Watergezant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Watergezant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl