Gedragskundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gedragskundige?

Een gedragskundige is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten die te maken hebben met gedragsproblemen. Een gedragskundige is in veel gevallen een psycholoog of orthopedagoog, die zich gespecialiseerd heeft in gedragskunde. De belangrijkste werkzaamheden van een gedragskundige zijn het onderzoeken en observeren van cliënten (diagnose stellen), het adviseren van begeleiders en het eventueel adviseren van familieleden. Een gedragskundige onderzoekt en observeert cliënten door het toepassen van diagnostische onderzoeks- en observatiemethodieken. Het is ook denkbaar dat een gedragskundige onderwijs geeft en dat hij of zij onderzoeken uitvoert met betrekking tot gedragskunde. Gedragswetenschap is een ruim begrip, wat in het kort neerkomt op het begrijpen van gedrag en het veranderen van gedrag. Binnen de gedragswetenschappen behoren de vakgebieden psychologie, pedagogiek, criminologie en communicatiewetenschap. De inhoudelijke werkzaamheden van een gedragskundige zijn gericht op het op een positieve manier beïnvloeden van het gedrag van cliënten, zodat cliënten uiteindelijk normaal kunnen meedraaien in de maatschappij. Het doel en de inhoudelijke werkzaamheden van een gedragskundige kunnen wel per cliënt verschillen, maar komen in alle gevallen neer op het verminderen van gedragsproblemen, het voorkomen van gedragsproblemen of het oplossen van gedragsproblemen. Als gedragskundige kan je met verschillende mensen te maken krijgen, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden en soort werkgever. Het beroep gedragskundige moet over het algemeen aangemerkt worden als een beroep op universitair niveau. Dit neemt niet weg dat een gedragskundige ook over een passende hbo-opleiding kan beschikken. Het is niet zo dat maatschappelijk werkers of andere ervaringsdeskundigen zomaar aangemerkt kunnen worden als gedragskundige.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Gedragskundige

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Gedragskundige

Wat is het salaris en tarief van een Gedragskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gedragskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Gedragskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gedragskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl