Dijkopzichter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Dijkopzichter?

Een dijkopzichter is verantwoordelijk voor het inspecteren van dijken, zoals die binnen de meeste provincies wel te vinden zijn. Bij het inspecteren van dijken zal er ook naar de oevers gekeken worden door de dijkopzichter, omdat deze van invloed zijn op de sterkte van dijken. Het is de dijkopzichter die al zijn bevindingen zal rapporteren in een rapport, waarna op kantoor beoordeeld zal worden welke dijken precies gerepareerd moeten worden of op een andere manier aandacht nodig hebben zodat ze weer veilig zijn. Waterschappen controleren dijken over het algemeen twee keer per jaar op mogelijke schade die de sterkte van de dijken kan beïnvloeden. Het inspecteren van dijken is erg belangrijk om de veiligheid te kunnen garanderen tijdens hoog water. Als het hoog water is en de dijken al een langere periode water tegenhouden kan een dijkopzichter ook permanent aanwezig zijn om de betreffende dijk te bewaken. In veel gevallen mogen burgers dan geen gebruik meer maken van de dijk om schade aan de dijk te voorkomen. Een dijkdoorbraak kan veroorzaakt worden door instabiliteit van de grond en  door de druk van het water. Om instabiliteit te voorkomen is het belangrijk om dijken in topconditie te houden. De dijken worden in Nederland beheerd door de waterschappen c.q. hoogheemraadschappen. De officiële benaming voor een dijkopzichter is beheerder waterkeringen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl