Dijkopzichter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dijkopzichter?

Een dijkopzichter is een waterschap medewerker, die verantwoordelijk is voor het inspecteren van dijken, zoals die binnen de meeste provincies te vinden zijn. Bij het inspecteren van dijken zal er ook naar de oevers gekeken worden, omdat deze van invloed zijn op de sterkte van dijken. Het is de dijkopzichter die al zijn bevindingen zal rapporteren in een rapport, waarna op kantoor beoordeeld wordt welke dijken precies gerepareerd moeten worden of op een andere manier aandacht nodig hebben, zodat ze veilig zijn. Waterschappen controleren dijken over het algemeen twee keer per jaar op mogelijke schade, die de sterkte van de dijken kan beïnvloeden. Het inspecteren van dijken is belangrijk om de veiligheid te kunnen garanderen tijdens hoog water. Als het hoog water is en de dijken al een langere periode water tegenhouden kan een dijkopzichter permanent aanwezig zijn om een dijk te bewaken. In veel gevallen mogen burgers dan geen gebruik meer maken van de dijk om schade aan de dijk te voorkomen. Een dijkdoorbraak kan veroorzaakt worden door instabiliteit van de grond en door de druk van het water. Om instabiliteit te voorkomen is het belangrijk om dijken in topconditie te houden. De dijken worden in Nederland beheerd door de waterschappen of hoogheemraadschappen. Waterschappen controleren dijken elk voor- en najaar om de veiligheid te kunnen garanderen. Schade aan dijken kan op verschillende manieren veroorzaakt worden, zoals door de mens, muskusratten en door de wortels van bomen en struiken. Daarnaast kan het nodig zijn om dijken extra te verstevigen als uit onderzoeken gebleken is dat een dijk niet sterk genoeg meer is. Aan welke normen een dijk precies moet voldoen is afhankelijk van de locatie van de dijk, omdat er binnen de Waterwet een verschil bestaat tussen primaire en niet primaire waterkeringen. De officiële benaming voor een dijkopzichter is beheerder waterkeringen.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dijkopzichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dijkopzichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl