Ambtenaar

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Ambtenaar?

Ambtenaar is een algemene benaming voor werknemers binnen de overheid, wat betrekking heeft op de Rijksoverheid, de lokale overheid en semi-overheden. In totaal werken er binnen Nederland ongeveer 950.000 verschillende soorten ambtenaren, verdeeld over verschillende sectoren en instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeentehuizen, ministeries, basisscholen, universiteiten, ziekenhuizen, het leger, de politie, de belastingdienst en aan de rechtelijke macht. Het omschrijven van “de overheid” in zijn geheel is dan ook niet makkelijk, omdat hierbinnen veel beroepen, functies en sectoren vallen die allemaal direct of indirect werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar. Daarnaast noemen lang niet alle ambtenaren zich ambtenaar, omdat dit niet echt past binnen hun beroep. Denk bijvoorbeeld aan een lerares of aan een verpleegster die wel voor de overheid werken maar zich geen ambtenaar zullen noemen. Van de 950.000 ambtenaren werken er ongeveer 120.000 ambtenaren voor de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft betrekking op alle ministeries, uitvoerende diensten zoals de belastingdienst en Rijkswaterstaat, inspecties zoals de inspectie voor de gezondheidszorg en diverse zelfstandige bestuursorganen. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister.

Lees verder...


Mijnzzp.nl