Ambtenaar

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ambtenaar?

Een ambtenaar is een functionaris die is aangesteld om een specifieke overheidstaak uit te voeren. Als ambtenaar kan je werkzaam zijn voor de Rijksoverheid, de lokale overheid of voor de semi-overheid. Binnen Nederland zijn ongeveer 930.000 ambtenaren werkzaam, verdeeld over verschillende sectoren. Denk hierbij aan gemeentehuizen, ministeries, basisscholen, universiteiten, ziekenhuizen, het leger, de politie, de belastingdienst en aan de rechtelijke macht. Het omschrijven van “de overheid” is niet makkelijk, omdat hierbinnen veel beroepen, functies en sectoren vallen, die allemaal direct of indirect werkzaam zijn voor de overheid als ambtenaar. Daarnaast is het zo dat lang niet alle ambtenaren zich ambtenaar noemen. Denk bijvoorbeeld aan een lerares of aan een verpleegster, die indirect voor de overheid werkzaam zijn maar zich geen ambtenaar noemen. Van de 930.000 ambtenaren binnen Nederland werken er ongeveer 110.000 ambtenaren voor de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft betrekking op alle ministeries en uitvoerende diensten, zoals de belastingdienst, Rijkswaterstaat, inspectiediensten en diverse zelfstandige bestuursorganen. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Ambtenaren komen dus op veel verschillende manieren voor en hebben verschillende bevoegdheden, die afhankelijk zijn van de functie en de dienst waarvoor de ambtenaren werkzaam zijn. Een belangrijk verschil tussen ambtenaren en gewone werknemers is de aanstelling tot ambtenaar. Een ambtenaar wordt aangesteld door de overheid en niet door een gewone werkgever door middel van een arbeidscontract, zoals dat het geval is bij bedrijven. Een ambtenaar valt dan ook onder de ambtenarenwet, waarbinnen de rechtspositie van ambtenaren is geregeld. Dit is wel aan het veranderen door de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Lees verder...

Salaris en tarief van een Ambtenaar

Wat is het salaris en tarief van een Ambtenaar? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ambtenaar in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ambtenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ambtenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl