Gemeenteraadslid

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gemeenteraadslid?

Een gemeenteraadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger, die onderdeel uitmaakt van de gemeenteraad. Uit hoeveel gemeenteraadsleden een gemeenteraad bestaat is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeenteraad maakt onderdeel uit van het gemeentebestuur, dat bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W behoort tot het dagelijks bestuur en de gemeenteraad tot het algemeen bestuur. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het controleren van het college van B&W en het bepalen van beleid binnen de gemeente. De gemeenteraad is als bestuursorgaan het hoogste orgaan binnen een gemeente. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gemeenteraadslid omschrijven als het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle inwoners van de gemeente. Gemeenteraadsleden worden eens in de vier jaar gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezing en zijn meestal lid van een politieke partij. Een gemeenteraadslid behoort inwoner van de gemeente te zijn, omdat het om lokale belangen gaat, en moet minimaal achttien jaar oud zijn. Een andere benaming voor gemeenteraadslid kan ook zijn raadslid. De belangrijkste taak van een gemeenteraadslid is samen met de andere raadsleden het controleren van het college van B&W dat bestaat uit de voorzitter (de burgemeester) en wethouders inclusief het vaststellen van het beleid (kader). Het belangrijkste kader dat de raad stelt is het jaarlijks vaststellen van de gemeentebegroting, waarbinnen alle inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn opgenomen. Een ander belangrijk kader dat de raad vaststelt is het coalitieprogramma. Het coalitieprogramma geeft in hoofdlijnen het gemeentebeleid gedurende de huidige raadsperiode. Als gemeenteraadslid ben je een belangrijke schakel tussen de samenleving en het gemeentehuis en behartig je de belangen van de inwoners.

Lees verder...


Mijnzzp.nl