Gemeenteraadslid

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Gemeenteraadslid?

Een gemeenteraadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger die onderdeel uitmaakt van de gemeenteraad. Uit hoeveel gemeenteraadsleden een gemeenteraad precies bestaat is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeenteraad maakt onderdeel uit van het gemeentebestuur, dat bestaat uit de gemeenteraad en het college van B&W. Het college van B&W behoort toe tot het dagelijks bestuur van een gemeente en de gemeenteraad behoort toe tot het algemeen bestuur van een gemeente. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het controleren van het college van B&W en het bepalen van richting met betrekking tot beleid binnen de gemeente (kaderstelling). De gemeenteraad is als bestuursorgaan het hoogste orgaan binnen een gemeente. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gemeenteraadslid omschrijven als het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van alle inwoners van de betreffende gemeente. Gemeenteraadsleden worden eens in de vier jaar gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en zijn ook lid van een politieke partij. Een gemeenteraadslid behoort inwoner van de betreffende gemeente te zijn, omdat het om lokale belangen gaat, en moet minimaal achttien jaar oud zijn. Een andere benaming voor gemeenteraadslid kan soms ook zijn: raadslid. Een gemeenteraadslid kan ook gezien worden als een soort van toezichtouder die het college controleert. Het college heeft betrekking op de burgemeester en wethouders samen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl