Handhaver

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Handhaver?

Handhaver is een algemene benaming voor personen die belast zijn met handhaving. Handhaving is niks anders dan het controleren op naleving van wet- en regelgeving en het houden van toezicht hierop. Binnen Nederland spreekt men van een algemeen opsporingsambtenaar of van een buitengewoon opsporingsambtenaar, die verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben. Handhaving is een breed begrip dat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen inclusief verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is niet zo dat alle handhavers dezelfde bevoegdheden hebben, omdat dit sterk afhankelijk is van het soort handhavingsberoep, het opleidingsniveau en de bevoegdheden als handhaver. Een handhaver is werkzaam voor de overheid of semioverheid. Handhavers komen tegenwoordig op veel verschillende manieren voor en in het kort kunnen we de werkzaamheden van een handhaver omschrijven als het houden van toezicht. Het houden van toezicht heeft weer betrekking op veiligheid, welzijn, gezondheid, leefbaarheid en orde. Handhaving heeft niet alleen betrekking op vaklieden die in het veld werkzaam zijn, omdat er ook veel juristen werkzaam zijn op het gebied van handhaving. Handhaving kan het beste omschreven worden als het toezien op de naleving van wet- en regelgeving. Handhaving kan ook weer betrekking hebben op speciale toezichthouders, die specifiek belast zijn om bepaalde wet- en regelgeving te handhaven. Het is niet zo dat een handhaver automatisch verantwoordelijk is voor het handhaven van alle wetten.

Lees verder...


Mijnzzp.nl