Handhaver

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Handhaver?

Een handhaver is een functionaris die verantwoordelijk is voor de handhaving op de naleving van wet- en regelgeving. Binnen Nederland worden handhavers meestal aangemerkt als algemeen opsporingsambtenaar of als buitengewoon opsporingsambtenaar, die verschillende taken en bevoegdheden hebben. Handhaving is een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende beroepen inclusief verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is niet zo dat alle handhavers dezelfde bevoegdheden hebben, omdat dit afhankelijk is van het specifieke handhavingsberoep, het opleidingsniveau en de bevoegdheden als handhaver. Een handhaver is in alle gevallen wel werkzaam voor de overheid of semioverheid. Handhavers komen tegenwoordig op verschillende manieren voor en in het kort kunnen we de werkzaamheden van een handhaver omschrijven als het houden van toezicht. Het houden van toezicht heeft betrekking op veiligheid, welzijn, gezondheid, leefbaarheid en orde. Handhaving heeft niet alleen betrekking op functionarissen die in het veld werkzaam zijn, omdat er ook juristen werkzaam zijn op het gebied van handhaving. Handhaving kan ook betrekking hebben op speciale toezichthouders, die specifiek belast zijn om bepaalde wet- en regelgeving te handhaven. Het is niet zo dat een handhaver automatisch verantwoordelijk is voor het handhaven van alle wetten. De meeste handhavers mogen alleen handhaven binnen de werkzaamheden, die tot hun werkgebied behoren. Handhaving speelt binnen veel beroepen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan politieagenten, leerplichtambtenaren, parkeercontroleurs en aan bouwinspecteurs. Deze verschillende handhavers mogen alleen handhavend optreden binnen hun bevoegdheid. Een handhaver die bepaalde overtredingen waarneemt, die niet tot zijn of haar werkgebied behoren kan wel een andere handhaver inschakelen. Het beroep handhaver komt in de praktijk voor op Mbo-niveau tot universitair niveau.

Lees verder...


Mijnzzp.nl