Officier van justitie

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Officier van justitie?

Een officier van justitie is een algemeen opsporingsambtenaar, in dienst van het Openbaar Ministerie, dat verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Als officier van justitie geef je daarnaast leiding aan de politie, als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Opsporingsonderzoeken worden niet door het Openbaar Ministerie uitgevoerd, omdat dit de kerntaak is van de politie. Als het gaat om complexe of grote zaken kan de officier van justitie de politieonderzoeken wel direct aansturen als hij of zij denkt dat dit nodig mocht zijn. Het is ook de officier van justitie, die zal bepalen of een zaak voor de rechter gebracht wordt om strafvervolging mogelijk te maken. Een andere taak van een officier van justitie is het optreden als openbare aanklager. De taak van een openbaar aanklager is het aanklagen van mensen die de wet overtreden hebben, namens de staat. Binnen Nederland zijn ongeveer achthonderd officieren van justitie werkzaam. Een officier van justitie moet dus gezien worden als een algemeen opsporingsambtenaar, die ook fungeert als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zelf is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen het Openbaar Ministerie zijn de officiers van justitie verantwoordelijk voor alle juridische zaken, die te maken hebben met strafrechtelijke onderzoeken. Het zijn ook de officiers van justitie die bepalen of mensen en/of bedrijven vervolgd gaan worden voor de gepleegde strafbare feiten. In bijna alle gevallen zal een officier van justitie te maken hebben met het strafrecht, omdat dit de kerntaak is van het Openbaar Ministerie. Het is ook de officier van justitie, die tijdens rechtszittingen de strafeis kenbaar maakt. Daarnaast zal de officier van justitie precies uitleggen waarvan burgers precies verdacht worden. Het is vervolgens aan de rechter om een afweging te maken of het Openbaar Ministerie haar werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Officier van justitie

Wat is het salaris en tarief van een Officier van justitie? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Officier van justitie in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl