Bodemonderzoeker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bodemonderzoeker?

Een bodemonderzoeker onderzoekt de bodemkwaliteit, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. Meestal heeft een bodemonderzoek betrekking op een aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Daarnaast kan een bodemonderzoek uitgevoerd worden als een gemeente of provincie een vermoeden heeft van bodemvervuiling, of als een gemeente betrokken is bij grondverkaveling. Een andere benaming voor een bodemonderzoeker is milieukundig bodemonderzoeker. Een andere benaming voor een bodemonderzoek is milieuhygiënisch bodemonderzoek. Binnen Nederland kennen we de wet bodembescherming, waarbinnen de regelgeving is vastgelegd die betrekking heeft op de bodem. Overigens bestaan er ook andere wetten die bepalen dat een bodemonderzoek nodig is, zoals de wet milieubeheer en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als bodemonderzoeker ben je dus verantwoordelijk voor het lokaal onderzoeken van de bodem, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. In de meeste gevallen worden bodemonderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te kunnen bepalen. Vooral het bedrijfsleven heeft veel te maken met bodemonderzoekers. De werkzaamheden van een bodemonderzoeker bestaan meestal uit het nemen van monsters, die later in een laboratorium onderzocht zullen worden. Een bodemonderzoeker kan dus aangemerkt worden als een veldwerker. Een veldwerker is regelmatig op locatie werkzaam om monsters te kunnen nemen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een bodemonderzoeker in sommige gevallen ook aangemerkt worden als laborant. Dit kan wel verschillen per bodemonderzoeker en soort bedrijf waarvoor een bodemonderzoeker werkzaam is. De werkzaamheden van een bodemonderzoeker hebben in de meeste gevallen te maken met mogelijke milieuvergunningen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bodemonderzoeker

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Bodemonderzoeker

Wat is het salaris en tarief van een Bodemonderzoeker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bodemonderzoeker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Bodemonderzoeker zijn vaak ook:

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bodemonderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bodemonderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl