Bodemonderzoeker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Bodemonderzoeker?

Een bodemonderzoeker onderzoekt de bodemkwaliteit, wat om verschillende redenen nodig kan zijn. Meestal heeft een bodemonderzoek betrekking op een aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Daarnaast kan een bodemonderzoek uitgevoerd worden als een gemeente of provincie een vermoeden heeft van bodemvervuiling, of als een gemeente betrokken is bij grondverkaveling. Een andere benaming voor een bodemonderzoeker is milieukundig bodemonderzoeker. Een andere benaming voor een bodemonderzoek is weer milieuhygiënisch bodemonderzoek. Binnen Nederland  kennen we de wet bodembescherming, waarbinnen de regelgeving is vastgelegd die betrekking heeft op de bodem. Overigens bestaan er ook andere wetten die bepalen dat een een bodemonderzoek nodig kan zijn, zoals de wet milieubeheer en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bodemonderzoeker

Wat is het salaris en tarief van een Bodemonderzoeker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bodemonderzoeker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl