Ecoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ecoloog?

Een ecoloog is een wetenschapper die ecologie bestudeert. Ecologie is een onderdeel van de biologie, dat uit diverse deelgebieden bestaat. Als ecoloog bestudeer je de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties en levensgemeenschappen. Levensgemeenschappen heeft betrekking op organismen die in een bepaald gebied leven en in staat zijn tot onderlinge interactie. Dit noemt men ook wel gemeenschapsecologie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een ecoloog het beste omschrijven als een onderzoeker die gespecialiseerd is in flora en fauna alsmede de relatie tussen planten, dieren en de omgeving. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen de gegevens gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in het bestaande ecosysteem. De werkzaamheden van een ecoloog kennen verschillende toepassingsgebieden zoals binnen de akkerbouw, de landbouw, de tuinbouw, de visserij, milieubeheer en natuurbeheer zoals van natuurreservaten. Daarnaast kunnen ecologen verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitwerken van ecologische verbindingszones, zodat dieren en organismen zich kunnen verplaatsen binnen verschillende gebieden. Ecologisch onderzoek heeft meestal ook betrekking op mensen, omdat mensen in veel gevallen de oorzaak zijn dat er ecologische veranderingen plaatsvinden binnen een gebied. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een nieuwe woonwijk, het bouwen van waterwerken en aan het aanleggen van nieuwe wegen. Dit soort aanpassingen heeft meestal direct invloed op het ecosysteem. De werkzaamheden van ecologen zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat ecologen ervoor zorgen dat ecosystemen op de juiste manier kunnen functioneren door het uitvoeren van onderzoek. Ecologen zijn over het algemeen werkzaam voor overheden, zoals provincies of waterschappen. Daarnaast kan een ecoloog werkzaam zijn voor een gespecialiseerd advies- of onderzoeksbureau.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Ecoloog

Wat is het salaris en tarief van een Ecoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ecoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Ecoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ecoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl