Directeur basisschool

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Directeur basisschool?

Een directeur basisschool is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van een basisschool. De directeur basisschool houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische taken, zoals uitvoering geven aan het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid. Hiertoe behoort ook de zorg voor het gebouw en het onderhouden van contacten met bestuur, ouders en diverse instanties die betrokken zijn bij de basisschool. Een directeur basisschool heeft een belangrijke rol met betrekking tot de verbintenis van kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en het schoolbestuur.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Directeur basisschool

Wat is het salaris en tarief van een Directeur basisschool? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Directeur basisschool in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl