Directeur basisschool

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Directeur basisschool?

Een directeur basisschool is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van een basisschool. De directeur basisschool houdt zich voornamelijk bezig met organisatorische taken, zoals uitvoering geven aan het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel en materieel beleid. Hiertoe behoort ook de zorg voor het gebouw en het onderhouden van contacten met bestuur, ouders en diverse instanties die betrokken zijn bij de basisschool. Een directeur basisschool heeft een belangrijke rol met betrekking tot de verbintenis van kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en het schoolbestuur. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een directeur basisschool het beste omschrijven als het beheren van de dagelijks activiteiten van een basisschool. Een directeur basisschool is een schoolleider die in de meeste gevallen zal beschikken over de schoolleidersopleiding, omdat je anders over het algemeen geen directeur basisschool kan worden. Het is wel denkbaar dat een ervaren persoon directeur basisschool kan worden als deze beschikt over een andere relevante opleiding. Dit betreft dan meestal ervaren managers van buiten het onderwijs. Een directeur basisschool kan ook gezien worden als een bijzondere schoolmanager. Het beroep directeur basisschool moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er wel verschillende niveaus bestaan als we spreken van een directeur basisschool. Over het algemeen is het alleen mogelijk om directeur basisschool te worden als je beschikt over de juiste opleidingen en werkervaring. Het worden van directeur basisschool is dus niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau, omdat ervaring en kennis net zo belangrijk zijn. Daarnaast moet een directeur basisschool beschikken over de juiste beroepscompetenties. Afhankelijk van de soort basisschool is het denkbaar dat de directeur basisschool ook zelf voor de klas zal staan als leerkracht.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Directeur basisschool

Wat is het salaris en tarief van een Directeur basisschool? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Directeur basisschool in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Directeur basisschool

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Directeur basisschool bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl