Leerplichtambtenaar

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Leerplichtambtenaar?

Een leerplichtambtenaar (LPA) is een ambtenaar die werkzaam is voor een gemeente. De belangrijkste taak van een leerplichtambtenaar is het toezien op de leerplicht. Iedere gemeente binnen Nederland is verplicht om minimaal één leerplichtambtenaar aan te stellen. Binnen Nederland kennen we de leerplichtwet sinds 1969. De inhoudelijke werkzaamheden van een leerplichtambtenaar hebben vooral betrekking op het controleren of alle leerplichtige kinderen binnen de gemeente zijn ingeschreven op een school. Daarnaast controleert een leerplichtambtenaar of leerplichtige kinderen echt naar school gaan. Ook het controleren van toegewezen verzuimaanvragen door schoolinstellingen behoort tot de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar. Als kinderen te vaak verzuimen is het de leerplichtambtenaar, die in samenspraak met de schoolinstelling een onderzoek zal instellen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar het beste omschrijven als het voorkomen van schoolverzuim door actief te controleren en te handhaven op de leerplicht. Tegenwoordig heeft een leerplichtambtenaar ook te maken met de kwalificatieplicht, omdat de kwalificatieplicht onderdeel uitmaakt van de leerplichtwet. Dit houdt in dat ouders verplicht zijn om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Met andere woorden kan een leerplichtambtenaar de ouders dwingen om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Een leerplichtambtenaar kan in dat geval bijvoorbeeld maatregelen nemen, waardoor uiteindelijk de kinderbijslag stopgezet wordt als dwangmiddel. Een andere benaming voor leerplichtambtenaar is tegenwoordig ook wel leerplichtconsulent of RMC-consulent (Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Een leerplichtambtenaar heeft te maken met kinderen tussen de vijf en zestien jaar. Een RMC-consulent heeft te maken met kinderen tussen de zestien en drieëntwintig jaar, die onder de kwalificatieplicht vallen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Leerplichtambtenaar

Wat is het salaris en tarief van een Leerplichtambtenaar? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Leerplichtambtenaar in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Leerplichtambtenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leerplichtambtenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl