Leerplichtambtenaar

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Leerplichtambtenaar?

Een leerplichtambtenaar (LPA) is een bijzondere ambtenaar binnen gemeentes, die toeziet op de leerplicht. Iedere gemeente binnen Nederland is verplicht om minimaal één leerplichtambtenaar aan te stellen. De belangrijkste taak van een leerplichtambtenaar is het toezien op de naleving van de leerplichtwet. Binnen Nederland kennen we de leerplichtwet al sinds 1969. Een leerplichtambtenaar heeft vrij toegang tot alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Hiertoe behoren ook de instellingen voor Mbo onderwijs. De leerplichtwet heeft niet alleen betrekking op kinderen maar ook op scholen, instellingen, ouders of de verzorgers van kinderen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leerplichtambtenaar omschrijven als het voorkomen van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdige school verlating. Tegenwoordig maakt ook de kwalificatieplicht onderdeel uit van de leerplichtwet.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Leerplichtambtenaar

Wat is het salaris en tarief van een Leerplichtambtenaar? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Leerplichtambtenaar in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl