Houtsnijder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Houtsnijder?

Een houtsnijder is een kunstenaar, ambachtsman of hobbyist, die zich gespecialiseerd heeft in houtsnijwerk. Houtsnijwerk heeft betrekking op het bewerken van hout, door middel van het toepassen van verschillende houtsnijtechnieken. Het houtsnijden, zoals een houtsnijder doet komt tegenwoordig bijna niet meer voor, omdat dit zeer arbeidsintensief is. De werkzaamheden van een houtsnijder zijn dan ook in de meeste gevallen overgenomen door machines. Het bewerken van hout zoals een houtsnijder dit doet heeft in veel gevallen betrekking op een kunstenaar die bijzondere voorwerpen maakt, of heeft betrekking op een hobbyist die voorwerpen maakt van hout. Daarnaast kan het houtsnijden voorkomen binnen ambachtelijke beroepen. Denk bijvoorbeeld aan een ambachtelijke muziekinstrumentenmaker, die ook gebruik kan maken van houtsnijtechnieken. Een houtsnijder kan voor zijn werkzaamheden gebruikmaken van verschillende handgereedschappen om voorwerpen mee te maken, zoals een handbijl, een klopper (houten hamer), een guts (steekbeitel) een houtsnijmes en een lepelmes. Wat een houtsnijder precies maakt kan per houtsnijder verschillen, maar het maken van sculpturen uit hout behoort tot de mogelijkheden. Het maken van grote sculpturen uit hout is iets waar je als houtsnijder de nodige ervaring voor nodig hebt, omdat het leren kennen van de diverse snijtechnieken om het hout te kunnen bewerken de nodige ervaring kost. Een ander voorbeeld is het maken van klompen of het maken van bijzondere schalen van hout. Houtkennis is als houtsnijder erg belangrijk, omdat het bewerken van ruw hout om inzicht vraagt. Het op de verkeerde manier bewerken van hout kan al snel problemen veroorzaken, zoals het splijten van hout. Zoals eerder omschreven moet het beroep houtsnijder vrij algemeen gezien worden, omdat houtsnijders op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Houtsnijder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Houtsnijder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl