Literatuurcriticus

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Literatuurcriticus?

Een literatuurcriticus is iemand die al dan niet beroepsmatig of hobbymatig kritiek geeft over nieuw verschenen literair werk. Met andere woorden zal de literatuurcriticus zijn mening geven over een bepaalde tekst, zoals een geheel van teksten, die samengevat zijn in een boek. Ook kan een literatuurcriticus zijn mening geven over andere soorten teksten, die wellicht geen boek vormen, zoals dichtwerken of vakliteratuur. De term criticus moet niet te kritisch genomen worden, omdat kritiek van de literatuurcriticus ook positieve kritiek is. Een literatuurcriticus is dus iemand die literair werk bespreekt en beoordeelt, wat gezien kan worden als een waardeoordeel. Als literatuur wetenschappelijk bekeken wordt spreekt men ook wel van letterkunde of literatuurwetenschap. De term literatuurcriticus moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat iedereen aangemerkt kan worden als literatuurcriticus. Als we het hebben over een beroepsmatige literatuurcriticus is dit wel anders. Over het algemeen kan er sprake zijn van twee soorten kritiek, namelijk constructieve kritiek en destructieve kritiek. Constructieve kritiek moet gezien worden als opbouwende kritiek, die voornamelijk als positief ervaren wordt door zijn opbouwende karakter. Destructieve kritiek is de tegenhanger van constructieve kritiek en is meestal negatief. Een literatuurcriticus is doorgaans een geroemde schrijver, die zijn kritiek zal geven na het lezen of bestuderen van bepaalde literatuur. Afhankelijk van de literatuurcriticus is kritiek geuit worden in verschillende mediabronnen, zoals kranten, weekbladen, websites of tijdens een televisieprogramma. Overigens hoeft een literatuurcriticus zelf geen schrijver te zijn. Ook andere mensen binnen de mediabranche kunnen veel ervaring hebben met literatuur, zoals journalisten, presentatoren of uitgevers.

Lees verder...


Mijnzzp.nl