Huisbaas

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Huisbaas?

Een huisbaas is een verhuurder van een of meerdere huurwoningen en/of studentenkamers. De term huisbaas kan betrekking hebben op verschillende woningen, echter heeft dit meestal betrekking op studentenwoningen. In alle gevallen moet een huisbaas aangemerkt worden als de eigenaar van een woning. Als eigenaar is een huisbaas verantwoordelijk voor het onderhoud van woningen en ben je het aanspreekpunt voor huurders. De term huisbaas is vrij algemeen, omdat iedereen huisbaas kan zijn. Dit neemt niet weg dat er wel verschillende huisbazen zijn, omdat er wel een groot verschil bestaat tussen het verhuren van één woning of het professioneel verhuren van meerdere woningen. In het laatste geval zal de huisbaas eerder aangemerkt moeten worden als professioneel vastgoedbelegger, die van het verhuren zijn broodwinning gemaakt heeft. De meeste mensen die een huis verhuren doen dit om de dubbele lasten op te kunnen vangen en moeten eerder aangemerkt worden als tijdelijke huisbaas. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een huisbaas het beste omschrijven als het verhuren van commercieel vastgoed, waarbij de huurpenningen en de waardevermeerdering van het vastgoed aan te merken zijn als het verdienmodel van de huisbaas. Een huisbaas die vastgoed commercieel exploiteert kan ook aangemerkt worden als investeerder en belegger. Over het algemeen is het zo dat vooral studenten met een huisbaas te maken krijgen. De term huisbaas heeft soms een negatieve lading, echter bestaan er ook goede huisbazen. Lang niet alle huisbazen verdienen het om aangemerkt te worden als huisjesmelker. Een huisbaas heeft belang bij een goede relatie met de huurders. De meeste huisbazen zullen dan ook eventuele klachten, die voor rekening komen van de huurbaas, verhelpen. Ook het op een eerlijke manier afrekenen van de servieskosten is belangrijk als huisbaas. Het zijn vooral de servicekosten, die nogal eens tot onenigheid kunnen leiden tussen huisbazen en huurders.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Huisbaas

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Huisbaas bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl