Team Mijnzzp

Zzp zorg

Volgens de meest recente Zelfstandigen Enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), noemden zzp'ers die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector het zelf kunnen bepalen van de werktijden en roosters als de belangrijkste reden om in 2023 als zelfstandige aan de slag te gaan. Gemiddeld werkten deze zelfstandigen 32 uur per week. Echter, 1 op de 10 zelfstandigen in deze sector zou liever in loondienst werken.

Inhoudsopgave
Onderzoek CBS
Werken als zzp'er of in loondienst
Eerdere oproep minder zzp'ers in de zorg

Onderzoek CBS

In 2022 steeg het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn tot 178.000, volgens gegevens van de Enquête beroepsbevolking (EBB). Binnen deze groep vormden zzp’ers de meerderheid, namelijk 75 procent. Van alle werkenden in zorg en welzijn was 81 procent vrouw, terwijl onder de zzp’ers 75 procent vrouwelijk was.

Zowel onder vrouwen als mannen is de voornaamste reden om zzp’er te worden het kunnen bepalen van de hoeveelheid en de timing van het werk. Voor vrouwen volgde hierop als tweede reden het verbeterde vermogen om werk en privéleven te combineren, terwijl bij mannen de mogelijkheid om meer te verdienen op de tweede plaats stond.

Werken als zzp'er of in loondienst

Ongeveer 10 procent van de zzp’ers in zorg en welzijn geeft de voorkeur aan een baan als werknemer. Het merendeel (94 procent) van de zzp’ers in deze sector had eerder een baan als werknemer, zowel binnen als buiten zorg en welzijn, of combineerde zelfstandig werken met een werknemerschap elders. Onder alle zzp’ers in zorg en welzijn gaf iets meer dan 9 procent aan dat ze liever als werknemer zouden werken, en dit percentage is ongeveer gelijk voor zowel vrouwen als mannen.

De meest genoemde redenen hiervoor zijn het verlangen naar meer financiële en sociale zekerheid. Bij huisartsen en gezondheidscentra was het percentage zzp’ers dat liever als werknemer zou werken het hoogst met 15 procent, gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en sociaal werk, waar dit relatief vaak voorkwam met 14 procent.

Eerdere oproep minder zzp'ers in de zorg

De ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Financiën zijn van oordeel dat het aantal zzp'ers in de zorg moet verminderen. Daarnaast zijn deze ministeries van mening dat er een gerichte aanpak moet worden ontwikkeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Hierover zijn overeenkomsten gesloten met de Belastingdienst en de zorgsector, die zullen worden vastgelegd in een convenant. De gemaakte afspraken hebben als belangrijk doel te voorkomen dat werknemers in verkapte loondienst bij zorgaanbieders gaan werken.

Mijnzzp.nl