Team Mijnzzp

Uitzendpersoneel

De directeur van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) heeft in een artikel in de financiële Telegraaf gemeld dat de vraag naar uitzendpersoneel daalt. Werkgevers lijken namelijk steeds vaker de voorkeur te geven aan een zzp'er boven een uitzendkracht. De directeur doet wat dat betreft een oproep aan het kabinet om de hervorming van de arbeidsmarkt niet te laten wachten.

Inhoudsopgave
Ingewisseld voor zelfstandig ondernemers
Uitzendbureaus bemiddelen zzp'ers
Nieuwe regels

Ingewisseld voor zelfstandig ondernemers

Het is voor de uitzendbranche minder goed nieuws, maar voor de zelfstandig ondernemers goed nieuws dat er steeds meer vraag komt naar zzp'ers. Bedrijven kiezen steeds voor het inhuren van zzp'ers dan voor het inhuren van uitzendkrachten. Een belangrijke reden hiervoor is dat het voor een werkgever goedkoper is om met een zzp'er in zee te gaan. In verhouding zijn er 1,2 miljoen zzp'ers actief in Nederland tegenover 400.000 uitzendkrachten. Bij een verdere toename van de inhuur van zzp'ers door bedrijven, neemt het aantal uitzendkrachten in de toekomst vermoedelijk verder af.

Uitzendbureaus bemiddelen zzp'ers

Nu er steeds meer bedrijven zijn die zzp'ers inhuren, is er ook een toenemend aantal uitzendbureaus dat bemiddelt in zzp'ers. Zo zijn er onder meer uitzendbureaus die zzp schilders en zzp timmermannen bemiddelen naar langdurige opdrachten. De directeur benoemt in het artikel ook nog dat het bizar is dat het mogelijk is dat kamermeisjes zich ondernemer kunnen noemen. De zzp-wet die nog steeds op tafel ligt, is nog altijd niet doorgevoerd, zodat het aanpakken van schijnzelfstandigheid nog geen vorm heeft gekregen.

Nieuwe regels

De hervorming op de arbeidsmarkt raakt allerlei groepen, van zzp'ers om schijnzelfstandigheid tegen te gaan tot uitzendbureaus die te maken krijgen met een toelatingsstelsel. Het is de verwachting dat in 2026 het toelatingsstelsel geregeld is en de directeur van ABU heeft dan ook de hoop dat de zzp-wet dan al van kracht is. Partijen in de SER zijn het al lange tijd eens over het doorschieten van de flexibilisering in de arbeidsmarkt. De aanpak zou daarom gericht worden om alle elementen tegelijk aan te pakken, van uitzendbranche tot schijnzelfstandigheid. De paden lopen echter niet synchroon en daar plukken de zzp'ers op dit moment de vruchten van.

Mijnzzp.nl