Team Mijnzzp

Mooie huizen

Sinds zzp-ers sneller in aanmerking komen voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn er ruim 250 zzp-ers geweest die hiervoor een aanvraag ingediend hebben. Sinds eind vorig jaar is het mogelijk geworden voor zzp-ers om sneller in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG garantie. Momenteel is het voor zzp-ers mogelijk om met een speciale inkomensverklaring binnen één jaar een NHG hypotheek te krijgen. Voorheen moesten zzp-ers minimaal drie jaar ondernemer zijn voordat ze in aanmerking kwamen voor een hypotheek met NHG garantie.

De speciale inkomensverklaring voor zzp-ers, om sneller in aanmerking te kunnen komen voor een NHG hypotheek, is een toets die niet alleen kijkt naar het inkomen vanuit ondernemerschap maar een gecombineerde inkomenstoets van de laatste drie jaar, waarbinnen het niet uitmaakt hoe het inkomen verdiend is. Om in aanmerking te kunnen komen voor een NHG hypotheek worden er wel speciale eisen gesteld door de hypotheekverstrekker.

Dat zzp-ers sneller in aanmerking kunnen komen voor een NGH hypotheek is een goede zaak te noemen, omdat een NHG hypotheek meer zekerheden geeft. Dat er behoefte is aan deze speciale regeling blijkt wel uit de cijfers. Sinds de invoering eind december hebben er al ruim 250 zzp-ers gebruik gemaakt van deze regeling. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook ons eerdere artikel.

Mijnzzp.nl