Avatar van Team Mijnzzp

Verhuizers

Goed nieuws voor zzp-ers die niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Waarborgfonds Eigen Woningen (WEB) heeft bekend gemaakt dat zzp-ers vanaf nu ook in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast hoeven zzp-ers niet meer drie jaar te wachten voordat ze een hypotheek kunnen aanvragen. Vanaf nu is het bij diverse hypotheekversterkers mogelijk om na twaalf maanden in aanmerking te komen voor een hypotheek. De belangrijkste reden voor deze verandering is volgens het Waarborgfonds Eigen Woningen de vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Waarborgfonds Eigen Woningen hoopt dan ook met deze ingreep de drempel weg te halen die veel zzp-ers en andere flexwerkers ervaren met betrekking tot het verkrijgen van een hypotheek. Het betreft momenteel SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank die dit mogelijk maken. De verwachting is dat meer hypotheekversterkers zich hierbij aansluiten.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen geeft aan dat er een speciale toets is ontwikkeld om het inkomen en de verdiencapaciteit van ondernemers te kunnen toetsen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat of een zzp-er in aanmerking komt voor een mogelijke hypotheek. Het maakt door middel van deze toets niet meer uit of er sprake is van loondienst of zelfstandigheid. Hypotheekadviseurs gaven in het verleden regelmatig aan dat ze tegen problemen aanliepen als de hypotheekaanvraag een zzp-er betrof, omdat de regels niet duidelijk waren. Zzp-ers die een hypotheek zoeken zullen wel eerst het speciale “toetsinkomen” moeten doorlopen voordat het hypotheektraject aangegaan kan worden.

Het is goed om te lezen dat zzp-ers ook in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Het niet kunnen krijgen van hypotheek als zzp-er is al jaren een probleem voor zzp-ers. Het maakte in veel gevallen niet uit wat de verdiensten waren als zzp-er, omdat hypotheekversterkers simpelweg geen hypotheek wilden verstrekken aan zzp-ers. Toch moet met enige terughoudenheid op de berichtgeving van Waarborgfonds Eigen Woningen gereageerd worden, omdat eerst maar eens moet blijken of zzp-ers ook echt in aanmerking komen voor een hypotheek. Dit omdat er een belangrijk verschil bestaat tussen de werkelijkheid en mediaberichtgeving. Wat wel echt een positief punt is voor de zzp-ers is dat ze nu ook in aanmerking kunnen komen voor Nationale Hypotheek Garantie.

Mijnzzp.nl