Team Mijnzzp

Bouwplaats

Zzp-ers zijn een stuk optimistischer geworden als het aankomt op hun uurtarief en de omzet, blijkt onder andere uit een onderzoek van ZZP Succes Index uitgevoerd in opdracht van de ABN Amro. Uit het onderzoek blijkt dat zzp-ers zichzelf gemiddeld een 7,5 geven als het aankomt op hun bestaan als zzp-er. Daarnaast geven bestaande zzp-ers aan dat deze zich eigenlijk geen zorgen maken over de toekomst. Ruim vijftig procent van alle bestaande zzp-ers en startende zzp-ers binnen het onderzoek geeft wel aan dat ze de onzekerheid met betrekking tot het verkrijgen van voldoende opdrachten ervaren als een groot nadeel van het zzp bestaan.

Een ander aandachtspunt van zzp-ers is volgens het onderzoek dat zzp-ers zich steeds meer zorgen maken over hun pensioen. Volgens de onderzoekers maakt de helft van alle zzp-ers binnen het onderzoek zich zorgen om hun pensioen omdat deze groep het pensioen niet of niet goed geregeld heeft. Uit een ander onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers er op vertrouwen dat er genoeg geld overblijft als ze hun bedrijf verkopen. Voor zzp-ers kan dit lastig zijn, omdat de meeste zzp-ers geen bedrijf hebben dat ze kunnen verkopen. De meeste zzp-ers zijn zelf hun bedrijf.

Dat zzp-ers in de toekomst in de problemen kunnen komen omdat deze groep niet spaart voor het pensioen is door de vorige regering en diverse belangenbehartigers al meerdere keren besproken. Zo zijn er al diverse male plannen geopperd om zzp-ers verplicht pensioen te laten opbouwen. Omdat er steeds meer zzp-ers en andere flexwerkers komen maakt men zich zorgen over deze groeiende groep die in de toekomst in de problemen kan komen. Ook met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaan er grote zorgen, omdat de meeste zzp-ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim 78 procent van alle zzp-ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl