Team Mijnzzp

Aspergeveld

Vier op de tien ondernemers vertrouwt er op dat er voldoende vermogen zal overblijven nadat ze hun bedrijf verkocht hebben, zo blijkt uit een onderzoek van Stichting Decision Makers Survey (DMS). Ook geven de ondernemers aan dat ze zich zorgen maken over de huidige pensioenvoorzieningen. Dat het pensioen niet heel erg leeft onder ondernemers blijkt wel weer eens uit dit onderzoek, omdat binnen het onderzoek één op drie ondernemers aangeeft zicht totaal niet bezig te houden met hun pensioen. Ondernemers die wel voor een pensioen kiezen laten zich voornamelijk informeren door vrienden, collega's en pensioenaanbieders.

Ook onder zzp-ers is er regelmatig aandacht voor het pensioen, omdat veel zzp-ers er niet voor kiezen een pensioen op te bouwen. In de meeste gevallen willen zzp-ers liever zelf voor hun pensioen zorgen en geen maandelijkse verplichting aangaan, zoals bij een pensioenaanbieder. Een andere reden dat zzp-ers niet snel voor een pensioen kiezen is omdat ze dit simpelweg niet kunnen of willen betalen.

Vanuit de overheid gaan er nu zelfs regelmatig stemmen op om zzp-ers te verplichten tot een pensioen, omdat er anders in de toekomst problemen kunnen ontstaan voor deze groep. Momenteel is er een Europees onderzoek gaande om zzp-ers en andere flexwerkers te verplichten tot het afsluiten van verzekeringen en pensioen. Zoals wij eerder al aangegeven hebben verwachten wij niet dat veel zzp-ers blij worden van verplichtingen die ze maandelijks veel geld gaan kosten. Uit diverse eerdere onderzoeken is op verschillende manieren naar voren gekomen dat zzp-ers zelf willen kunnen bepalen hoe ze hun zaken regelen, inclusief het pensioen.

Mijnzzp.nl