Team Mijnzzp

Tuinman

In een artikel op quotenet is te lezen dat Eurocommissaris Marianne Thyssen zich gaat inzetten voor meer sociale bescherming van zelfstandigen. Dit omdat ze volgens Thyssen momenteel onvoldoende bescherming krijgen. Thyssen heeft twee opties aangekaart die flexwerkers meer bescherming moeten gaan bieden. De eerste optie is dat alle werkende mensen zich verplicht moeten gaan verzekeren. Optie twee houdt in dat zelfstandigen zich vrijwillig kunnen aansluiten, zodat ze dezelfde bescherming krijgen als werknemers. In het artikel is, volgens zzp-expert Pierre Spaninks, verder te lezen dat de vrijwillige bijdrage niet geheel vrijwillig zal zijn, omdat zelfstandigen anders wellicht niet meer in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Momenteel is het mogelijk om dit plan te beoordelen en uw mening te geven via de website van de Europese Commissie. Als deze nieuwe maatregelen ook echt doorgevoerd worden kan dit grote gevolgen hebben voor alle zzp-ers en andere flexwerkers.

Het plan van Eurocommissaris Marianne Thyssen zal ongetwijfeld vol zitten met goede bedoelingen, maar kan niet anders gezien worden als betutteling vanuit Europa. Net zoals momenteel veel zzp-ers problemen ervaren met de wet-DBA is ook dit plan een voorbode voor nieuwe problemen. Het verplichten van verzekeringen en pensioenopbouw voor zzp-ers zal veel weerstand oproepen onder de zzp-ers, omdat de meeste zzp-ers zelf hun verzekeringen willen kunnen kiezen. De meeste zzp-ers starten als zzp-er omdat deze zelf hun zaken wensen te regelen. Als Europa er voor kiest om verplichtingen op te leggen voor zzp-ers en andere flexwerkers is er geen sprake meer van zelfstandigheid of vrij ondernemen.

Bedrijven, organisaties en burgers kunnen tot 20 mei via de website van de Europese Commissie hun mening geven over dit voorstel. Wij raden iedereen aan dit voorstel goed te lezen en zijn of haar mening te geven, omdat het voorstel grote gevolgen kan hebben voor zzp-ers. Als dit voorstel doorgang zal vindt moeten zzp-ers zich straks verplicht verzekeren, wat ze veel geld zal kosten. Momenteel kunnen zzp-ers zich al verzekeren wanneer ze dat wensen, zonder dat sprake is van een verplichting. Verplichte verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn voor veel zzp-ers niet betaalbaar waardoor er veel zzp-ers in de problemen zullen komen.

Mijnzzp.nl