Team Mijnzzp

Zorg

Met ingang van 1 januari 2022 is er sprake van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet voorziet in nieuwe toetredingsregels voor zowel zorgaanbieders als jeugdhulpaanbieders. Ben je van plan om te starten als zorg zzp'er dan is het belangrijk te weten wat deze wet voor gevolgen heeft. Overigens zijn er mogelijk ook gevolgen als je al als zorg zzp'er aan het werk bent. De nieuwe wet dient meerdere doelen, zoals het vergroten van bewustzijn van kwaliteit, transparantie en verantwoording in de zorg- en jeugdhulpverlening branche. De wet zorgt er eveneens voor dat fraude beter is te bestrijden.

Inhoudsopgave
Meldplicht zorg zzp'er
Waarom een meldplicht?
Inschrijving bij KvK als zorg zzp'er

Meldplicht zorg zzp'er

Elke startende zorg zzp'er heeft een meldplicht ingevolge de Wet toetreding zorgaanbieders en dat geldt eveneens voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Het gaat om de groep die onder de strekking van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg valt. De melding dient plaats te vinden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zorg ervoor dat je de melding hebt gedaan voordat je als zorg zzp'er start, omdat een te late melding een boete tot gevolg kan hebben. Er geldt mogelijk voor bestaande zorg zzp'ers eveneens een meldplicht. Ben je al in het bezit van een Wtzi-toelating dan geldt de meldplicht niet en evenmin als je al bij IGJ bekend bent.

Waarom een meldplicht?

De meldplicht dient om een overzicht te krijgen van alle zorgaanbieders. IGJ heeft de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te controleren en dat geldt eveneens voor de bedrijfsvoering. Zo is het belangrijk dat je financiële administratie up-to-date en transparant is. De Nederlandse zorgautoriteit heeft de mogelijkheid daarop controle uit te voeren.

Inschrijving bij KvK als zorg zzp'er

Bij de inschrijving als zorg zzp in het Handelsregister van KvK ontvang je een uitnodiging om je als zorgaanbieder aan te melden om daarmee aan de meldplicht te voldoen. Deze meldplicht is per 1 januari 2022 dus verplicht. Je ontvangt een vragenlijst die is afgestemd op het type werkzaamheden dat je gaat verrichten als zorg zzp'er. Er zijn verder voor verschillende groepen zorgaanbieders uiteenlopende regels van toepassing die uit de Wtza voortvloeien. Check daarom welke regels verder op jouw situatie van toepassing zijn.

ScootmobielEr zijn steeds meer zorgmedewerkers die een bedrijf starten als zelfstandig zorgaanbieder.

Als zzp'er binnen de zorgsector heb je in veel gevallen te maken met extra regelgeving. Laat je dus op de juiste manier voorlichten om problemen te voorkomen.

Mijnzzp.nl