Team Mijnzzp

Planten in kas

Inmiddels moeten (sommige) zzp-ers, opdrachtgevers en bemiddelaars hun arbeidsrelatie vooraf toetsen aan de nieuwe DBA wet. De DBA wet staat voor deregulering beoordeling arbeidsrelaties en is de vervanger van de oude VAR-verklaring. Uit de evaluatie van de eerste twee maanden blijkt de wet DBA voor sommige zzp-ers, opdrachtgevers en bemiddelaars in de praktijk lastiger te zijn dan wellicht in eerste instantie gedacht. Uit de evaluatie blijkt dat ruim 88 procent van alle zelfstandig ondernemers minder opdrachten vreest te krijgen door de nieuwe wet DBA. Dit komt deels doordat opdrachtgevers ook in de problemen kunnen komen als een zzp-er of freelancer niet als ondernemer gezien wordt door de Belastingdienst. Opdrachtgevers kijken met de nieuwe DBA-wet steeds kritischer of een zzp-er of freelancer wel een echte ondernemer is. De bedoeling van de nieuwe DBA-wet is het voorkomen van schijnzelfstandigheid.

Strengere beoordeling schijnzelfstandigheid

Opdrachtgevers, bemiddelaars en zzp-ers moeten tegenwoordig gebruik maken van een modelovereenkomst, waarbinnen strikte criteria opgenomen zijn om schijnzelfstandigheid te voorkomen. De modelovereenkomst voorkomt dat opdrachtgevers, bemiddelaars en zzp-ers misbruik kunnen maken, doordat er feitelijk sprake is van een normale dienstverhouding. Overigens is een modelovereenkomst niet voor alle zzp-ers verplicht of nodig, omdat het in veel gevallen voor iedereen duidelijk is dat een zzp-er ook echt een zelfstandig ondernemer is.

Zzp-er en de wet DBA

De wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid te voorkomen en is zeker niet van toepassing of nodig voor alle zzp-ers. Wanneer het voor de Belastingdienst klip en klaar is dat een ondernemer ook echt een zelfstandig ondernemer is, zoals een zzp-er die steeds voor verschillende particuliere opdrachtgevers werkt, is het gebruik van een modelovereenkomst niet nodig. Alleen voor zzp-ers die veel voor dezelfde bedrijven werken is het belangrijk van te voren de arbeidsrelatie te laten toetsen, door het opstellen van een modelovereenkomst.

Ook bemiddelaars en opdrachtgevers hebben tegenwoordig een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Wanneer er toch sprake is van schijnzelfstandigheid kunnen ook de bemiddelaars en opdrachtgevers beboet worden. Dit is dan ook de belangrijkste reden waardoor bemiddelaars en opdrachtgevers steeds voorzichtiger zijn met het inhuren van zzp-ers. Als opdrachtgever of als bemiddelaar mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding, omdat de Belastingdienst de zzp-er dan kan aanmerken als werknemer en er dus loonheffing voldaan moeten worden.

Mijnzzp.nl