Team Mijnzzp

Piloot

Een modelovereenkomst is de vervanger van de oude Var-verklaring, die de meeste zzp-ers wel kennen. In tegenstelling tot wat sommige zzp-ers of freelancers denken is het hebben van een modelovereenkomst niet verplicht. Een modelovereenkomst is aan te raden voor zzp-ers of freelancers waarbij onduidelijkheid kan ontstaan over de arbeidsverhouding. Het gebruik van een modelovereenkomst geeft beide partijen duidelijkheid over de dienstbetrekking. Het voorkomt problemen, zoals het moeten betalen van loonheffingen door de opdrachtgever omdat de zzp-er of freelancer aangemerkt wordt als personeel. Door het gebruik van een modelovereenkomst is het voor alle partijen duidelijk hoe de verhoudingen precies liggen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Daarnaast is het voor de Belastingdienst duidelijk hoe de arbeidsverhoudingen precies liggen. De belangrijkste vraag als zzp-er of freelancer is dan ook: heb ik wel echt een modelovereenkomst nodig?

Wanneer heb ik een modelovereenkomst nodig

Een modelovereenkomst heb je als zzp-er nodig wanneer er onduidelijkheid kan ontstaan over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. De modelovereenkomst is in het leven geroepen om schijn-zelfstandigheid tegen tegen te gaan. In veel gevallen is een modelovereenkomst als zpp-er niet nodig, vooral bij zzp-ers die aantoonbaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een timmerman of aan een schilder, die steeds wisselende particuliere opdrachtgevers hebben.

Wanneer de timmerman of schilder steeds voor het zelfde aannemersbedrijf of schildersbedrijf werkt kan een modelovereenkomst wel raadzaam zijn. Door het gebruiken van een modelovereenkomst worden belangrijke kenmerken van een echt dienstverband uitgesloten. De Belastingdienst gaat streng handhaven op verkapte loondienst. Zzp-ers die twijfelen doen er dan ook verstandig aan gebruik te maken van een modelovereenkomst. De Belastingdienst kan naheffingen opleggen aan de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot loonheffingen wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Kenmerken van dienstverband zijn:

  • De werkgever betaalt het loon
  • De werknemer mag alleen voor de opdrachtgever werken
  • Er is een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer

Wanneer een zzp-er zich herkent in bovenstaande kenmerken is er feitelijk sprake van een schijnzelfstandigheid en kunnen er problemen ontstaan. De modelovereenkomst voorkomt deze problemen, omdat deze niet goedgekeurd zal worden door de belastingdienst. Een modelovereenkomst moet vooraf goedgekeurd worden om problemen te voorkomen (niet verplicht). Een modelovereenkomst beschrijft de arbeidsrelatie en wie er verantwoordelijk is voor de loonheffingen. Andere belastingzaken, zoals de inkomstenbelasting of btw, hebben verder niks met een modelovereenkomst te maken.

Waar kan ik de juiste modelovereenkomst vinden

De Belastingdienst heeft diverse modelovereenkomsten beschikbaar die per branche en beroep kunnen verschillen. Ze zijn voorzien van een echtheidskenmerk en datum. Wanneer er een andere modelovereenkomst gebruikt wordt is het belangrijk om deze te laten toetsen door de Belastingdienst om problemen te voorkomen. Modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst mogen niet zomaar veranderd worden, omdat ze dan als ongeldig gezien kunnen worden.

Waar let de Belastingdienst op bij een modelovereenkomst

Bij een modelovereenkomst let de Belastingdienst vooral op kenmerken van een fictieve dienstbetrekking zoals een schijnzelfstandigheid constructie. De Belastingdienst heeft een speciale website in het leven geroepen: de Handreiking DBA, waarop de aandachtspunten precies omschreven staan.

Mijnzzp.nl