Team Mijnzzp

Afpersing

Ben je ondernemer en krijg je te maken met afpersing dan is dit vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld. De impact is echter groot. Het blijkt dat 10% van de ondernemers wel eens te maken heeft gehad met afpersing, die zich in verschillende vormen voordoet. Een voorbeeld daarvan is protectieafpersing, waarbij er sprake is van fysieke bedreiging en je als ondernemer geld voor bescherming moet betalen. Een ander voorbeeld betreft persoonsgerichte afpersing in de vorm van afdreigen of chantage om informatie openbaar te maken, zoals geheime gegevens. Ontdek hier wat moet je doen als je als ondernemer met afpersing te maken krijgt.

Inhoudsopgave
Neem contact op met de Vertrouwenslijn
Betaal geen geld
Ga naar de politie

Neem contact op met de Vertrouwenslijn

Er is een speciale Vertrouwenslijn voor ondernemers die te maken hebben met afpersing of bedreiging. Je kan als ondernemer contact opnemen met de Vertrouwenslijn via telefoonnummer 0800 2800 200 om advies en ondersteuning te krijgen. Een voordeel hiervan is dat je als ondernemer het gevoel krijgt er niet meer alleen voor te staan. De Vertrouwenslijn biedt namelijk een luisterend oor. Daarnaast is de kans groter dat er een succesvolle opsporing plaatsvindt als de afpersing of bedreiging in een vroeg stadium wordt gemeld. Overigens is de Vertrouwenslijn ontstaan als initiatief van meerdere partijen, zoals onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, KHN, VNO-NCW/MLB, Thuiswinkel.org, TLN en CCV.

Betaal geen geld

Bij afpersing of bedreiging ben je als ondernemer misschien geneigd om te doen wat de criminelen zeggen, zoals geld betalen. Het is af te raden om geld te betalen, want er bestaat een grote kans dat de afpersing daarmee niet stopt. Je bent dan een slachtoffer dat in handen van criminelen die bloed ruiken en doorgaans meer geld eisen, omdat de eerste poging succesvol is geweest.

Ga naar de politie

Heb je te maken met afpersing als ondernemer dan durf je misschien niet direct naar de politie te stappen. Het is echter wel belangrijk om melding te maken van afpersing of bedreiging. Zo voorkom je dat de situatie mogelijk verslechtert en vergroot je de pakkans van de afpersers of bedreigers. Het is bovendien aan te raden om zo snel mogelijk aangifte te doen.

Mijnzzp.nl