Team Mijnzzp

UBO registratie

Vanaf 27 september 2020 geldt voor bedrijven en organisaties dat ze zich verplicht dienen in te schrijven in het zogenaamde UBO-register. Het gaat hierbij om een register waarin alle UBO's van bijvoorbeeld een vennootschap in geregistreerd zijn. De afkorting UBO staat in de praktijk voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Dit is eigenlijk een ander woord voor de belanghebbenden van een bedrijf. Het gaat hierbij om de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn of in ieder geval beschikken over zeggenschap met betrekking tot een bepaald bedrijf.

Inhoudsopgave
Uitleg UBO-register
Waarom werd het UBO-register in het leven geroepen?
Geldt er ook een registratieplicht voor zzp’ers?
Wie heeft er allemaal precies toegang tot het register?

Uitleg UBO-register

Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om personen die eigenaar zijn van minstens 25 procent van de aandelen van een besloten vennootschap. In welke mate dien je nu echter precies als zzp’er rekening te houden met het bestaan evenals de regels die betrekking hebben tot het UBO-register? Wij zochten het voor je uit en hebben alle relevante informatie opgenomen in dit interessante artikel.

Waarom werd het UBO-register in het leven geroepen?

Het spreekt voor zich dat het UBO-register niet zomaar in het leven werd geroepen. Het doel van dit register is dan ook om de strijd aan te kunnen binden met bijvoorbeeld witwaspraktijken evenals fraude en tal van andere economische criminele feiten die gepleegd kunnen worden. Het register slaagt hierin door transparant te maken wie er nu precies aan de touwtjes trekt bij de verschillende juridische entiteiten die door de jaren heen in Nederland zijn opgericht.

Niet alleen in Nederland geldt dat het UBO-register van kracht is. Dit geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de gegevens die worden opgeslagen in het UBO-register grotendeels openbaar zijn. Op het moment dat een bepaalde onderneming ervoor kiest om met een ander bedrijf zaken te doen kan deze door middel van een opzoeking in het UBO-register zeer eenvoudig achterhalen welke personen er achter de onderneming in kwestie zitten.

Geldt er ook een registratieplicht voor zzp’ers?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet voor elke UBO een registratieplicht geldt voor wat het UBO-register betreft. Om duidelijker te maken voor wie er wel en voor wie er geen registratieplicht geldt werden er lijsten opgesteld met rechtspersonen die zich wel en die zich niet moeten laten registreren. Er geldt dan ook in de praktijk geen registratieplicht voor met name:

  • Zzp'ers die hun activiteiten aanbieden middels een eenmanszaak.
  • Publiekrechtelijke rechtspersonen.
  • Een Vereniging van Eigenaren.
  • Historische rechtspersonen zoals met name gilden.
  • Kerkgenootschappen.

Valt jouw ondernemingsvorm niet onder de uitzonderingen? In dat geval zal je er rekening mee moeten houden dat een registratie in het UBO-register wel degelijk verplicht is.

Wie heeft er allemaal precies toegang tot het register?

Het spreekt voor zich dat je graag ook als zzp’er zal willen weten wie er nu precies allemaal toegang heeft tot de informatie die is opgeslagen in het UBO-register. Om hier een antwoord op te kunnen geven is het van belang om te weten dat er een onderverdeling wordt gemaakt over twee verschillende punten. In eerste instantie worden onder punt 1 de genoemde gegevens openbaar gemaakt waardoor ze voor iedereen op te vragen zijn.

De gegevens die vallen onder punt 2 zijn echter uitsluitend in te zien door de Financiële Inlichtingen Eenheid evenals andere mogelijke eveneens bevoegde autoriteiten. Voor het openbare gedeelte waar het UBO-register over beschikt geldt dat het uitvoeren van een zoekopdracht uitsluitend mogelijk is met behulp van de naam van de onderneming of de rechtspersoon.

Zelf de boekhouding doenOndernemers met een vennootschap kunnen daarnaast ook met andere verplichtingen te maken hebben.

Het is raadzaam om gebruik te maken van een boekhoudpakket voor de onderneming. Hiermee kun je eenvoudig alle financiële gegevens beheren.

Mijnzzp.nl