Team Mijnzzp

Modelovereenkomsten

Er is eerder door de Hoge Raad in het arrest betreffende Deliveroo bepaald dat bij vrije vervanging er mogelijk werk in dienstbetrekking van toepassing is. De Belastingdienst laat daarom weten dat modelovereenkomsten met vrije vervanging per 1 januari 2024 niet meer te gebruiken zijn. Bedrijven die met deze constructie werken, krijgen tot 1 januari 2024 de gelegenheid om de arbeidsrelatie een nieuwe vorm te geven.

Inhoudsopgave
Achtergrond
Arbeidsrelatie opnieuw beoordelen
Controle

Achtergrond

Deliveroo-bezorgers werkten volgens de uitspraak van de Hoge Raad in de praktijk op basis van een arbeidscontract. De omstandigheden van de situatie bepalen volgens de Hoge Raad of er een arbeidsovereenkomst van toepassing is. Bij het beoordelen van de arbeidsrelatie maakt de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten onderdeel uit van de criteria, maar heeft het geen doorslaggevend karakter. Bij het gebruikmaken van een modelovereenkomst met vrije vervanging is opgenomen dat de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft zich te laten vervangen. Dit zou de reden zijn om te bepalen dat er geen dienstbetrekking aanwezig is. De Hoge Raad oordeelt echter anders en meldt dat er ook dan de mogelijkheid bestaat dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Arbeidsrelatie opnieuw beoordelen

De goedkeuring voor het gebruik van modelovereenkomsten met vrije vervanging wordt ingetrokken per 1 januari 2024. Dit kan gevolgen hebben voor verschillende opdrachtgevers en zzp'ers die nu op basis van deze constructie werken. Het is in dat geval nodig om de arbeidsrelatie in een nieuw licht te bezien en opnieuw vast te stellen. De Kamer van Koophandel heeft een tool beschikbaar in de vorm van een webmodule om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen. Hieruit volgt een indicatie of er sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar er zijn geen rechten aan te ontlenen.

Controle

De Belastingdienst voert controles uit, zoals met het afleggen van bedrijfsbezoeken en het uitvoeren van boekonderzoeken. Aan de hand hiervan is het mogelijk om een beoordeling uit te voeren met betrekking tot de aanwezige arbeidsrelaties. Er zijn daarbij drie aspecten van belang, zoals gezag, loon en arbeid. Bedrijven krijgen vervolgens aanwijzingen van de Belastingdienst indien blijkt dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is. Er volgt overigens geen naheffingsaanslag behalve als er sprake is van opzet.

Mijnzzp.nl