Team Mijnzzp

Voorlopige aanslag

Heb je een voorlopige aanslag zzp gekregen of aangevraagd? Je hebt de mogelijkheid om in een keer te betalen of per maand. Betaal je per maand, dan is het wel zo gemakkelijk om een automatische incasso te regelen bij de Belastingdienst. Het afgeven van een machtiging voor automatische incasso was voorheen alleen schriftelijk mogelijk. Daar is nu verandering in gekomen, want de Belastingdienst heeft het gemakkelijker gemaakt. Het is nu mogelijk om online een machtiging te regelen voor het in termijnen betalen van de voorlopige aanslag.

Inhoudsopgave
Overzicht betalen en ontvangen
Online bevestiging

Overzicht betalen en ontvangen

Ben je zzp'er met een voorlopige aanslag dan is het via ‘Overzicht betalen en ontvangen’ op de site van de Belastingdienst mogelijk om de machtiging online te regelen. De digitale incassomachtiging zorgt ervoor dat de Belastingdienst automatisch iedere maand het verschuldigde bedrag van je rekening afschrijft. Dat is in ieder geval een stuk efficiënter dan het invullen van de papieren machtiging. Overigens is het nog wel altijd nodig om als zzp'er elk jaar weer opdracht te geven voor automatische machtiging.

Online bevestiging

Heb je via het ‘Overzicht betalen en ontvangen’ de digitale incassomachtiging aangevraagd, dan krijg je daar een bevestiging van. Dit is ook een verbetering ten aanzien van de papieren machtiging, waarbij je maar moet afwachten of deze aankomt en verwerkt wordt door de Belastingdienst. Bij de online aanvraag krijg je overigens ook nog op papier een bevestiging binnen tien dagen na de aanvraag. Wil je de automatische incasso tijdens het lopende jaar beëindigen, dan is dit nog niet digitaal te regelen. Je dient in dat geval telefonisch contact op te nemen met de Belastingtelefoon.

Mocht je lopende het jaar de voorlopige aanslag wijzigen, bijvoorbeeld om je winst uit onderneming sterk stijgt of daalt, dan is het doorgaans wel mogelijk om online een nieuwe machtiging te regelen voor de nieuwe bedragen. Heb je een auto op naam van je bedrijf? Dan wordt het later dit jaar ook gemakkelijker om daar een digitale incassomachtiging voor te regelen om de motorrijtuigenbelasting automatisch te laten afschrijven. De online machtiging is vooralsnog alleen geschikt voor inkomensheffing en de zorgverzekeringswet op basis van de voorlopige aanslag.

Mijnzzp.nl