Team Mijnzzp

Straatveger

Afgelopen donderdag is er binnen de Tweede Kamer gesproken over de wet-DBA, omdat er veel zorgen zijn over deze wet. De uitkomst van het overleg is dat er momenteel geen extra maatregelen genomen worden die duidelijkheid bieden aan zzp-ers en opdrachtgevers. Deze duidelijkheid heeft vooral betrekking over de vraag wat nu precies dienstverband is. Daarnaast is duidelijk geworden dat diverse partijen het totaal niet met elkaar eens zijn. De partijen VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar waar het aankomt op de vraag hoe de wet-DBA precies aangepakt moet worden.

De verschillen bestaan voornamelijk in het punt dat de PvdA het standpunt over wil nemen van de Leidse arbeidsrechtskundige Gerrard Boot en dat de VVD dit niet wenst te doen. Volgens Boot moet er vooraf getoetst worden of iemand werkzaam is als zelfstandig ondernemer, om achteraf problemen te voorkomen. Volgens de VVD zijn de standpunten van Boot niet werkbaar en zullen ze geen oplossing bieden voor de ontstane problemen. De VVD wil minder regels, zodat zzp-ers gewoon weer aan het werk kunnen gaan. Volgens de VVD is het grootste probleem dat ontstaan is veroorzaakt door de huidige arbeidsrecht dat niet functioneert. Het is aan Asscher om maatregelen te nemen, zodat er duidelijkheid ontstaan over de positie van de zzp-ers, alsus de VVD.

Uit het overleg van afgelopen donderdag is duidelijkheid geworden dat de belangrijkste vraag van de aankomende maanden gaat worden wat de definitie van een dienstverband is. Staatssecretaris Wiebes heeft nogmaals benadrukt dat zzp-ers en opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken. Daarnaast heeft hij aangegeven dat de oude VAR-verklaring niet terug zal komen en dat er geen sprake zal zijn van een verplicht minimum uurtarief, zoals eerder is geopperd door de PvDA. Wiebes heeft ook benadrukt dat er alles aan gedaan zal moeten worden om schijnzelfstandigheid te voorkomen en tegen te gaan, ondanks dat dit volgens hem niet meer zal lukken tijdens het huidige kabinetsperiode.

Mijnzzp.nl