Team Mijnzzp

Bureau

Het is eindelijk mogelijk geworden om een VAR verklaring op echtheid te kunnen controleren. Een VAR verklaring is een belangrijk document voor de zelfstandige. Via de verklaring kunnen zelfstandigen laten zien dat ze ook als zelfstandige erkend worden door de belastingdienst.

Dit is handig voor ondernemers die twijfelen of een VAR verklaring van iemand wel echt is. De laatste tijd kwamen er steeds meer berichten dat deze verklaringen vervalst werden. De gevolgen van een valse verklaring kunnen voor de opdrachtgever zeer nadelig uitvallen als later blijkt dat er geen premies of B.T.W. zijn afgedragen.

Niet geheel onbelangrijk is te melden dat alleen bellen naar de belastingdienst niet voldoende is om later aan te kunnen tonen dat u er niks aan kon doen. U moet altijd een kopie maken van de VAR verklaring en een kopie van een legitimatiebewijs bewaren.

Pas heel goed op met mensen die slechte bedoelingen hebben. U betaalt anders gewoon twee keer de premies. Een keer aan de ondernemer die niks afdraagt en later nog een keer aan de belastingdienst die aangeeft nooit iets ontvangen te hebben.

Wenst u een verklaring na te laten trekken dan kunt u het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de belastingdienst bellen. Het nummer is 088-1511000.

Mijnzzp.nl