Team Mijnzzp

Taxi Londen

Afgelopen week was er in Engeland een opvallende uitspraak, die mogelijk grote gevolgen heeft voor ruim 40.000 zzp-ers en Uber. Volgens een rechter in het Verenigd Koninkrijk zijn zzp-ers die opdrachten uitvoeren voor Uber geen zelfstandig ondernemer, maar moeten ze gezien worden als werknemer. Dit betekent onder onder andere dat Uber chauffeurs, volgens de rechter, recht hebben op vakantiegeld, het minimumloon en doorbetaalde vrije dagen. Door deze uitspraak komt het verdienmodel van Uber ernstig onder druk te staan. Uber heeft meteen aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

De rechtszaak tegen Uber is aangespannen door twee Britse chauffeurs in samenwerking met de taxivakbond GMB. De chauffeurs en de taxibond GMB klagen dat ze door Uber niet behandeld worden als zzp-er. Eigen inbreng als ondernemer is volgens de zzp-ers en GMB niet mogelijk. Wie bijvoorbeeld een taxirit weigert van Uber kan meteen uit het programma gegooid worden. Of de betreffende zzp-er krijgt automatisch slechte reviews waardoor het aantal opdrachten afneemt. Ook in Amerika zelf zijn hierover belangrijke uitspraken geweest, die grote gevolgen hebben voor Uber. In Amerika moet Uber een schikking treffen met ruim 380.000 chauffeurs. De Amerikaanse chauffeurs hebben aangegeven zich uitgebuit te voelen door Uber.

Ook binnen Nederland moeten opdrachtgevers en zzp-ers oppassen met hun arbeidsverhouding, omdat er mogelijk sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid. Nederlandse zzp-ers moeten in sommige gevallen een modelovereenkomst overleggen aan de Belastingdienst om aangemerkt te worden als zzp-er. De modelovereenkomst moet door de Belastingdienst goedgekeurd worden, zodat de betreffende zzp-er en opdrachtgever gevrijwaard zijn van toekomstige problemen vanwege schijnzelfstandigheid.

Binnen Nederland is er momenteel veel commotie over de nieuwe wet DBA, die volgens veel zzp-ers niet werkbaar is. De belangrijkste punten zijn de onduidelijkheid over wat er nu precies wel mag en wat niet. Zo heeft de Belastingdienst eerder aangegeven dat er op geen enkele manier sprake mag zijn van een gezagsverhouding tussen de zzp-er en de opdrachtgever. Wanneer een zzp-er uit vaste schoolboeken les geeft op een school is er volgens de Belastingdienst al sprake van een gezagsverhouding, waardoor een zzp-er niet aangemerkt zal worden als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl