Team Mijnzzp

Winkelstraat

De tactiek van gemeenten om ondernemers via een belasting mee te laten betalen aan het opknappen van winkelstraten of het aanleggen van sierbestrating heeft zijn langste tijd gehad.

Gemeenten die nieuwe parkeerhavens willen aanleggen in winkelstraten of bedrijventerreinen willen moderniseren, kunnen een belasting heffen bij de ondernemers die daar 'baat' bij hebben. Een groep ondernemers in Hengelo had bezwaar gemaakt, omdat ze vonden dat de heffing onterecht was. Een van de winkeliers bijvoorbeeld werd aangeslagen voor dik 24.000 euro.

Vervolgens floot zowel het gerechtshof als de Hoge Raad de gemeente Hengelo terug. Eerder leidde een soortgelijke zaak in Breda al tot dezelfde uitkomst.

Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel is nu wel aangetoond dat de baatbelasting geen handig middel is voor gemeenten om geld op te halen. De RND pleit ervoor om de heffing dan ook definitief te schrappen. De afgelopen jaren is er voor 90 miljoen euro aan baatbelasting geheven. Voor ondernemers betekent dat dubbel betalen, want zij betalen ook al voor het onderhoud van hun straat via de onroerendezaakbelasting.

De VNG erkent dat de mogelijkheden voor de baatbelasting door de nieuwe uitspraak ernstig beperkt zijn. Het kan eigenlijk alleen nog voor bijvoorbeeld de aanleg van riolering in het buitengebied. Als een straat 'gewoon' een straat blijft, kun je geen baatbelasting heffen.

Beperking van de baatbelasting stelt de gemeenten wel voor financieringsproblemen, zegt de VNG-woordvoerster.

Mijnzzp.nl