Team Mijnzzp

Civiele werkzaamheden

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er momenteel een recordaantal banen is binnen Nederland, namelijk 8,5 miljoen. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het aantal zzp-ers en andere flexwerkers sinds het begin van de crisis met ruim 30 procent is toegenomen. Volgens een eerder bericht van het CBS geven 1 op de 5 Nederlanders aan dat ze liever niet als zzp-er of als flexwerker werkzaam willen zijn, omdat ze de voorkeur geven aan vast dienstverband. De meeste flexwerkers en zzp-ers geven aan dat ze dat doen omdat ze geen vaste baan kunnen verkrijgen. Eind 2016 was 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegen 6,6 procent een jaar eerder. Het aantal flexwerkers en zzp-ers is de afgelopen jaren dan ook fors toegenomen, wat ook blijkt uit andere onderzoeken.

Uit eerdere cijfers van het Centraal Planbureau is al gebleken dat de afgelopen jaren steeds minder Nederlanders in aanmerking komen voor een vast contract, omdat bedrijven door de vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt de voorkeur geven aan zzp-ers en andere flexwerkers. De verwachting is dan ook dat in 2020 het aantal zzp-ers en andere flexwerkers binnen Nederland nog eens zal toenemen met 30 procent. Daardoor zullen er in 2020 naar schatting ongeveer 2 miljoen zzp-ers werkzaam zijn. Uit diverse onderzoeken wordt steeds duidelijker dat deze trend niet meer te stoppen is.

Volgens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen is er steeds meer sprake van een tweedeling op de arbeidsmarkt. Deze tweedeling pakt volgens Wilthagen niet voor iedereen goed uit, omdat veel flexwerkers en zzp-ers zich benadeeld voelen door het flexibel werken. Belangrijke zorgpunten zijn volgens Wilthagen de sociale voorzieningen, zoals de pensioenopbouw en verzekeringen. Ook ervaren veel flexwerkers problemen bij het verkrijgen van een mogelijke hypotheek. Daarnaast geeft Wilthagen in een RTL-nieuws artikel over dit onderwerp aan dat de arbeidscontracten gemoderniseerd moeten worden, zodat meer werkgevers overwegen om werknemers in loondienst te nemen. Dit heeft vooral betrekking op het afschaffen van de verplichting om zieke werknemers 2 jaar door te betalen.

Mijnzzp.nl