Team Mijnzzp

Financieringshub ondernemers

Er zijn veel dienstverleners actief die informatie en advies verstrekken over financieringen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel met een loket voor advies en informatie over financieringen. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is actief met een overzicht van financieringsregelingen en subsidies. Daarnaast zijn er nog specifieke adviestrajecten voor financieringen. Ondernemers hebben echter moeite om de juiste kanalen te vinden en beperken zich vaak tot het eigen netwerk. Micky Adriaansens wil als Minister van Economische Zaken en Klimaat daar verandering in brengen en een centrale financieringshub voor ondernemers ontwikkelen.

Inhoudsopgave
Centrale financieringshub
Doorverwijzing naar financieringen
Matchingtool

Centrale financieringshub

Het plan voor de ontwikkeling van een centraal financieringsloket heeft als doel om de vindbaarheid van dienstverleners en financiers te vergroten. Nu gaan ondernemers vaak nog naar de boekhouder of accountant om advies te vragen of rechtstreeks naar een bank om een financiering te verkrijgen. Bij een bank is er vaak geen sprake van persoonlijke begeleiding en vindt een deel van het aanvraagproces digitaal plaats.

Doorverwijzing naar financieringen

Door een centraal financieringsloket op te richten, wordt niet alleen de vindbaarheid voor ondernemers vergroot, maar leidt dit ook tot meer doorverwijzingen. De inspiratie is bij de minister voortgekomen uit de British Business Bank. Deze organisatie heeft alle informatie over financieringen en subsidies op een centrale plek beschikbaar. Bovendien houdt de instelling er toezicht op dat banken naar de juiste financiers doorverwijzen.

Matchingtool

In het voorstel van de centrale financieringshub in de brief aan de Tweede Kamer krijgt het te ontwikkelen centrale loket ook vorm met een matchingtool. De tool biedt ondernemers dan de mogelijkheid om een passende vorm van financiering te vinden. Een ander kenmerk van de hub is dat deze in een overzicht voorziet van verschillende partijen die de betreffende financiering aanbieden. Ondernemers die maatwerk willen als het om de financiering gaat, kunnen dan gebruik maken van persoonlijk adviseurs. Het is volgens de minister niet de bedoeling om er een overheidsloket van te maken, maar een hub waarin er sprake is van een publiek-private samenwerking. Bij de opzet van de hub is het belangrijk dat financiers die ondernemers niet verder op weg kunnen helpen naar het centrale financieringsloket verwijzen.

Mijnzzp.nl