Team Mijnzzp

Vader en zoon

Uit een onderzoek dat door Knab is gehouden onder zzp'ers, blijkt dat meer dan 75% van de vaders met een eigen bedrijf vindt dat ondernemerschap de band met eigen kind versterkt. Dat is goed nieuws, maar hetzelfde onderzoek wijst uit dat 60% van de respondenten van mening is dat werknemers het gemakkelijker hebben. De gedachte hierachter is dat werken in loondienst extra voordelen biedt, die bij het ondernemerschap ontbreken, zoals betaald verlof. Verder is naar voren gekomen dat ruim 60% van mening is dat het kinderopvangstelsel in Nederland niet optimaal is afgestemd op ondernemersbehoeften.

Inhoudsopgave
Voordelen ondernemerschap in relatie tot kind
Werkuren beïnvloeden ervaring
Nadelen ondernemerschap

Voordelen ondernemerschap in relatie tot kind

Vaders die zzp'er zijn benoemen in grote meerderheid dat het ondernemer zijn een positieve invloed heeft op de band met de kinderen. Een groot voordeel daarbij is dat de ondernemers zelf de tijd in kunnen delen. Een ander groot voordeel in de ogen van de vaders met een eenmanszaak is dat zij de ondernemersmentaliteit kunnen overdragen. De flexibele indeling van werkzaamheden maakt het voor vaders verder eenvoudig om bij life events aanwezig te zijn, zoals tijdens het afzwemmen, schooloptredens en wedstrijden.

Werkuren beïnvloeden ervaring

Het onderzoek wijst overigens wel uit dat het aantal uren dat een vader in het eigen bedrijf werkt invloed heeft op de eigen ervaring. Een werkweek tussen 32 en 40 uur wordt daarbij als ideaal gezien als het gaat om het ervaren van het positieve effect in relatie tot de kinderen. Het enthousiasme over het positieve effect van het ondernemerschap op de band met kinderen daalt snel als de werkweek 48 uur of meer bedraagt.

Nadelen ondernemerschap

Vaders met een eenmanszaak ervaren ook nadelen, zoals het ontbreken van betaald verlof bij de geboorte van een kind. Ook betaald ouderschapsverlof ontbreekt natuurlijk net als het wettelijke aantal vakantiedagen. Een ander nadeel is dat de vaders veel tijd en energie besteden aan het ondernemerschap en het daardoor lastig is om de aandacht volledig op de kinderen te richten. 51% van de respondenten vind het in dat opzicht moeilijk om het werk even volledig los te laten. De respondenten in de groep dertigers hebben daar zelfs meer moeite mee, want het percentage in deze groep komt uit op 60%.

Mijnzzp.nl